ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ / Αντισυνταγματική η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου στο Υπερταμείο

O έλεγχος της διοίκησης των εταιρειών ύδρευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, καθώς και η εποπτεία τους οφείλουν να ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν πως το Ελληνικό Δημόσιο δεν αρκεί να έχει μόνο την εποπτεία, αλλά και τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Όπως τονίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, «κατά το Σύνταγμα, η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στον πληθυσμό της Αττικής δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και, συνεπώς, δύναται να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, όπως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ»

Η απόφαση κάνει σαφές ότι δεν αρκεί μόνον ο έλεγχος του Δημοσίου στην ανώνυμη εταιρεία ύδρευσης, αλλά απαιτείται το Δημόσιο να έχει τον έλεγχο και των μετοχών, αλλά και της διοίκησης της εταιρείας.

«Η μεταβίβαση δυνάμει του ν. 4389/2016 από το Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, καθόσον το Δημόσιο, καίτοι είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας αυτής, δεν ασκεί έλεγχο επί του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και δεν πληρούται, ως εκ τούτου, η συνταγματική προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όχι απλώς με την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά και δια του μετοχικού της κεφαλαίου, επιπροσθέτως δε, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου παρεμβαλλόμενο μεταξύ του Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ».

πηγή: Avgi.gr