ΑΡΜΑ: Ως εδώ με τα παιχνίδια Διοικήσεων – Υπηρεσιών. Να δοθεί ΑΜΕΣΑ το Επίδομα σε ΟΛΟΥΣ, όπως προβλέπει ο Νόμος.

ανακοίνωση ΑΡΜΑ:

Όπως φαίνεται, κάποιες Διοικήσεις και Υπηρεσιακοί παράγοντες, έχουν πάρει εργολαβία τη περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την εφαρμογή των Νόμων κατά το δοκούν και όπως τους βολεύουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χορήγηση του Επιδόματος, που έδωσε πρόσφατα η Κυβέρνηση.

Δεν θα σταθούμε στο θέμα με τα ΚΨΥ, το ΕΚΕΨΥΕ  και τους Ξενώνες, μια και όφειλε το Υπουργείο να το λύσει άμεσα, βάζοντας στην άκρη ενστάσεις Διοικήσεων και του ΓΛΚ ( σε ερώτημα που ήταν ψευδές…) και όσο καθυστερεί απλά επιβεβαιώνει όσους μιλούν για αναλγησία της Πολιτικής Ηγεσίας, αλλά για το θέμα της χορήγησης του Επιδόματος σε όσους επιστρέφουν από Αναστολή, μετά τις 30/11 ( ενώ σε όσους έχουν γυρίσει πριν τις 30/11 το δίνουν..) . Όπου Διοικήσεις και Υπηρεσίες δεν δίνουν το Επίδομα, επικαλούμενοι(;) το Νόμο. Τι λέει λοιπόν ο Νόμος 4872 άρθρο 61, για το Επίδομα και για όσους είναι σε Αναστολή; Αναλυτικά:

«4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3. Τι λέει η παρ. 3;  3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου». Και τι λέει η παρ. 2; «2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021.»

Άρα, με βάση τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι που ήταν σε Αναστολή και επιστρέφουν το Δεκέμβριο στην εργασία τους, δικαιούνται την αναλογία των μηνών από 1/1/2021 έως 31/8/2021 που τέθηκαν σε Αναστολή (ή μέχρι την ημερομηνία που τέθηκαν σε Αναστολή…). Η οριοθέτηση του διαστήματος από 1/1/2021 έως 30/11/2021 αφορά ΜΟΝΟ τον υπολογισμό του ποσού του Επιδόματος, όπως ξεκάθαρα δηλώνει με τη διατύπωση « χορηγείται στο ακέραιο». Σε όσους «έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι συνάδελφοι που γύρισαν το Δεκέμβριο από Αναστολή δικαιούνται την αναλογία 9 μηνών ( από 1/1/2021 έως 31/8/2021 ή μέχρι την ημερομηνία που τέθηκαν σε Ανατολή…) από τους 11 μήνες, δηλαδή έως 30/11/2021, που ορίζει ο Νόμος με τη παρ. 2. Για αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει και πρόβλεψη για χορήγηση του Επιδόματος και τον Ιανουάριο του 2022.

Χαρακτηριστική δε ήταν και η δήλωση του κ. Πλεύρη στις 9/12 : «Ωστόσο ανακοίνωσε πως όσοι ανεμβολίαστοι σπεύσουν να εμβολιαστούν ή νοσήσουν  μέχρι το τέλος του χρόνου και αρθεί η αναστολή της σύμβασής τους, θα καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος και θα πάρουν την αναλογία για το χρόνο που έχουν δουλέψει. Ειδικότερα, όσοι κάνουν την τελευταία στιγμή το εμβόλιο ή νοσήσουν θα λάβουν την αναλογία της έκτακτης επιδότησης που θα ισούται με το μισό μισθό μείον το χρονικό διάστημα που ήταν σε αναστολή

Είναι προφανές ότι όσοι συνάδελφοι που ήταν σε Ανατολή δικαιούνται το Επίδομα και οφείλουν ΑΜΕΣΑ οι Διοικήσεις και οι Υπηρεσίες να το χορηγήσουν με την επόμενη μισθοδοσία.