Εξώδικο της ΔΟΕ ενάντια στην Κεραμέως και τον Κόπτση

Εξώδικο της ΔΟΕ προς την υπουργό παιδείας, Νικη Κεραμέως, και το Γενικό Γραμματέα, Κόπτση, του Υπουργείου Παιδείας

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από οποιαδήποτε προσβλητική εις βάρος της Δ.Ο.Ε. αναφορά, που θίγει το κύρος της οργάνωσης και συκοφαντεί αυτήν στα μέλη της αλλά και στην ελληνική κοινωνία. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου δικαιώματα ημών και των μελών μας, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει, νομίμως, την παρούσα, προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021 Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. o Γενικός Γραμματέας ΟΠρόξδρος Alt Θανάση Κικινής ΟΜΟΣΠΟΝΑΙ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ENNIN 1922 Πετράκης Σταύρος"