Τι ισχύει αν επιβληθεί σε δημόσιο υπάλληλο πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης

Yπάλληλοι που απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα,

λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης δε μπορούν να διορισθούν στο δημόσιο, εάν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

πηγή: dikigorosergatologos