Δημόσιο-ΟΤΑ: Αποκτούν δικαίωμα υπογραφής κι άλλοι συμβασιούχοι

Μόλις τον Απρίλιο είχε ψηφιστεί (μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και κανένα άλλο πολιτικό κόμμα) το άρθρο 48 του ν.4795/2021, με το οποίο έδωσαν δικαίωμα υπογραφής στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

Τώρα, αντίστοιχη διάταξη υπάρχει στο άρθρο 22 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση.

Πρακτικά το νέο άρθρο είναι αντιγραφή (copy-paste) εκείνου του Απριλίου.  Διαφέρει στην ειδικότητα, καθώς δίνει δικαίωμα υπογραφής στους συμβασιούχους ΙΔΟΧ ειδικότητας κτηνιάτρου.

Συγκεκριμένα, το υπό διαβούλευση άρθρο 22 « Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου » ορίζει:

« Στο προσωπικό των Φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού, ειδικότητας κτηνιάτρου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 8 μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. »

Στην Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το ανωτέρω άρθρο εισάγεται « προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών των οικείων Φορέων στους οποίους απασχολούνται ».

ΠΗΓΗ