ΑΡΜΑ: Στον «Αέρα» το Ανθυγιεινό!!. Έχει λήξει 30/4, δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ Νομοθετική Ρύθμιση για τη συνέχιση του!! Και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ; Σσσς…..

Στον Αέρα, βρίσκεται το Ανθυγιεινό Επίδομα μετά τις 30/4/2021, όπου έληξε η Παράταση που είχε δοθεί από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ. Αναλυτικά:Νόμος ν. 4745/2020 Άρθρο 64 «1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) τροποποιείται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α’ και β’ και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ’ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.4.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.»

Έχει περάσει 1 μήνας, που η απρόσκοπτη συνέχιση της χορήγησης  του Ανθυγιεινού  Επιδόματος δεν καλύπτεται ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ  και ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ λόγω τις μη Νομοθετικής Παρέμβασης  και Ψήφισης σχετικής Τροπολογίας, από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ που θα προέβλεπε τη ΠΑΡΑΤΑΣΗ της χορήγησης πέρα της 30/4/2021.

Το Θεσμικό αυτό Ατόπημα της Κυβέρνησης της Ν.Δ, δείχνει το «πραγματικό ενδιαφέρον» τους για τους «ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες» και τις «προτεραιότητες» που έχει βάλει. Προέχει η ΑΜΕΣΗ Νομοθέτηση του  Εργασιακού Μεσαίωνα, από τη Τροπολογία για τη συνέχιση της Χορήγησης του Ανθυγιεινού Επιδόματος.

Απέναντι στη Κυβερνητική αδιαφορία, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ είναι η σιωπή της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ). Αυτοί που τις προηγούμενες φορές, επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στα κεραμίδια και με κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και ζητούσαν: «Ψηφίστηκε ο Νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ν. 4597/ΦΕΚ 35/28-2-2019). Στο άρθρο 38 παρατείνεται η χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας έως τέλος του χρόνου. Με τις συνεχείς παρεμβάσεις ήδη είχε φύγει έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας προς τις Διοικήσεις προαναγγέλλοντας την εν’ λόγω ρύθμιση, γι’ αυτό οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας και οι Προνοιακές Μονάδες καταβάλλουν κανονικά στη μισθοδοσία του Μαρτίου το Επίδομα παρότι τέλος Φλεβάρη με βάση τα ισχύοντα έπρεπε να περικοπεί (σ. σ. Τώρα γιατί δεν λένε το ίδιο..) Η λύση αυτή δεν μας ικανοποιεί. Αντιθέτως επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ζήτημα περικοπής, αφού η Κυβέρνηση δεν έπραξε όσα δεσμεύτηκε κατά τις επεισοδιακές Κινητοποιήσεις που οργανώσαμε ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαν δεσμευθεί ότι θα λύσουν το ζήτημα της χορήγησης οριστικά. Μας καθιστά ιδιαίτερα ανήσυχους η τύχη του Επιδόματος καθ’ ότι σπρώχνουν την οριστική διευθέτησή του μετά τις εκλογές, αναμένοντας τα πορίσματα των επιτροπών οι οποίες θα λάβουν υπ’ όψιν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας, που προτείνουν τη περικοπή σε χιλιάδες Εργαζόμενους.  Ως εκ τούτω ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ είναι η δυναμική οργάνωση νέων κινητοποιήσεων ΠΟΕΔΗΝ – ΑΔΕΔΥ. (σ. σ που πήγαν οι Μονόδρομοι 2 χρόνια τώρα;) Προκηρύσσουμε Στάση Εργασίας 5 Μαρτίου 2019 12 – 3μμ και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 12:30 το μεσημέρι.»

Από τότε πέρασαν τα χρόνια,ήρθε  η Κυβέρνηση της Ν.Δ και  κλείνει 2 χρόνια οσονούπω, δόθηκαν 3 νέες παρατάσεις από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ, η τελευταία έως 30/4/2021, αλλά η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) από τις 7 Ιούλη και μετά «ξέχασε» εύκολα  τα όσα έλεγε και κατήγγειλε για το Ανθυγιεινό, για τη βιωσιμότητα και τις σίγουρες(;) περικοπές, δεν οργάνωσε ΟΥΤΕ ΜΙΑ (1) κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών για το Ανθυγιεινό, τα 2 χρόνια της Ν.Δ, προφανώς γιατί είναι «ικανοποιημένοι» από τις Νομοθετικές Πρωτοβουλίες για το Ανθυγιεινό  της  Κυβέρνησης της Ν.Δ.  Και σήμερα, που έχει περάσει ένας μήνας χωρίς να έχει «καλυφθεί» Θεσμικά και Νομικά, με το Ανθυγιεινό στον Αέρα,  έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους και δεν έχουν  βγάλει ούτε ένα (1) Δελτίο Τύπου!. Από τα κεραμίδια επί ΣΥΡΙΖΑ, στη «μούγγα στη στρούγκα» και τη στήριξη της Κυβέρνησης της  Ν.Δ.  Έκαστος εφ’ ω ετάχθη, τόσο απλά…

Υ.Γ : Εκείνα τα παλληκάρια από την ΑΔΕΔΥ, που επί ΣΥΡΙΖΑ, για το Ανθυγιεινό ήταν «στα κάγκελα» και βάραγαν τις πόρτες, που έχουν εξαφανιστεί τώρα εδώ και 2 χρόνια; Κάθε απάντηση δεκτή….