Αποκλείονται οι Δήμοι από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις στρατηγικές επενδύσεις

Με τροπολογία η ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ της ωρίμανσης των μελετών

Εδραιώνεται η απαξίωση του Δημοσίου, με ανάθεση μελετών για συμβάσεις στρατηγικής σημασίας στο ΤΑΙΠΕΔ για έργα απολύτως ελεγχόμενα από την … στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτό γίνεται με τον ισχυρισμό της επιτάχυνσης στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με τους οποίους θα υλοποιηθούν κατά σημαντικό μέρος τα έργα στρατηγικής σημασίας. Ταυτόχρονα, με νέα τροπολογία στο νομοσχέδιο Βορίδη για το εκλογικό σύστημα επιβεβαιώνεται ότι οι Δήμοι μένουν εκτός της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης!

Ο συγκεντρωτισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη εντοπίζεται στο γεγονός ότι μόνον τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στην διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που, όμως, έχουν τοπικό χαρακτήρα. Ενώ στο ΤΑΙΠΕΔ ανατίθεται καθοριστικός ρόλος, καθώς μετατρέπεται σε φορέας ωρίμανσης συμβάσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Αυτό αποτυπώνεται στην τρίτη κατά σειρά νομοθέτηση, όπου προσδιορίζεται επ’ ακριβώς ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ οι Δήμοι καταλήγουν στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχουν έναν ρόλο υπογράφοντος των συμβάσεων για την ωρίμανση των μελετών, και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εμπλοκή με την διαχείριση του χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται στο ΤΑΙΠΕΔ μια ξεχωριστή μονάδα ωρίμανσης των συμβάσεων στρατηγικής σημασίας. Για τον σκοπό της ωρίμανσης υπογράφεται μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του δικαιούχου του Προγράμματος μια σύμβαση, βάσει της οποίας εξειδικεύεται «περαιτέρω το περιεχόμενο της ωρίμανσης που ανατίθεται στο ΤΑΙΠΕΔ», όπως επίσης, «καθορίζεται αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ». Τη δυνατότητα ανάθεσης της ωρίμανσης των μελετών προς το ΤΑΙΠΕΔ θα το έχουν και οι Δήμοι κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης είτε από τον δήμαρχο, είτε από τον γενικό γραμματέα του Δήμου.

Θολή, όμως, είναι η σκοπιμότητα της αναφοράς στην τροπολογία όπου στην περίπτωση που κάποιος φορέας υπογράψει σύμβαση ωρίμανσης μελέτης με το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται «να εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της πλήρους και εμπεριστατωμένης εισήγησης του Ταμείου, αλλιώς να απορρίπτει ρητά και αιτιολογημένα ίδιας προθεσμίας σχετική εισήγηση». Αναφέρεται, επίσης, ότι «σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας, οι σχετικές εισηγήσεις του Ταμείου θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί».

Πρόκειται για μια παρέμβαση στον πυρήνα της υλοποίησης των συμβάσεων, με την αντισυμβαλλόμενη πλευρά να έχει ασφυκτικές προθεσμίες για την τροποποίηση των μελετών στις στρατηγικές επενδύσεις. Για παράδειγμα είναι ισχνές οι δυνατότητες των τεχνικών υπηρεσιών των μικρών και μεσαίων Δήμων να ανταποκριθούν σε αυτή την ασφυκτική χρονικά απαίτηση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ανακύπτει μείζον ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης των περιοχών. Το ζήτημα απασχολεί έντονα τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, καθώς εμπίπτει στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ. Κι ενώ η επεξεργασία για τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ είναι σε διαρκή εκκρεμότητα, προ ημερών με τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τελικώς ψηφίστηκε και αφορούσε πάλι την υλοποίηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, αποτυπώνεται ότι οι δήμοι χάνουν μια ακόμη βασική χωροταξική αρμοδιότητα!

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι όπου θα στήνονται εργοτάξια, οι Δήμοι δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων. Πρόκειται για αρμοδιότητα που ίσχυε από το 1970 και πλέον οι Δήμοι την χάνουν. Έτσι, λοιπόν, η αρμοδιότητα περί έγκρισης εισόδου – εξόδου των οχημάτων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης!

Δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας “Η ΑΥΓΗ”

ilektrav.gr – by ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ