Ευρωβαρόμετρο: Κακή η κατάσταση στη χώρα μας για το 78%

Δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάσταση στην Ελλάδα

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο