ΕΔΟΘ- Για την υποβάθμιση και συρρίκνωση του ΚΕΘΕΑ

Με σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση στη βουλή, προβλέπεται η υποβάθμιση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) καθώς και η κατάργηση θεραπευτικών προγραμμάτων και η ραγδαία μείωση του αριθμού των θεραπευτικών δομών.

Ο επιστημονικός και θεραπευτικός ρόλος του ΚΕΘΕΑ είχε ήδη υποβαθμιστεί από τον Οκτώβριο του 2019 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αντικατέστησε το εκλεγμένο και άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείτο από επιστημονικό προσωπικό, με ένα διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΟΘ- Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να σταματήσει τη συρρίκνωση και απαξίωση του ΚΕΘΕΑ.