ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. – Προβλήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής εν καιρώ πανδημίας

Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τη μόλυνση και διασπορά του ιού Covid-19 στα Ειδικά Σχολεία δεν ήταν αντίστοιχα της έντασης του προβλήματος.

Από τις 9 Νοεμβρίου 2020, και ενώ τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, τα Ειδικά Σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά. Το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (Κέντρο Μελετών Και Τεκμηρίωσης) της ΟΛΜΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2020 διεξήγαγε έρευνα με θέμα: «Προβλήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ) εν καιρώ πανδημίας». Τα Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν : να διερευνήσει αν πληρούνται οι όροι υγειονομικής ασφάλειας στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και ποια προβλήματα ανακύπτουν από την λειτουργία τους εν καιρώ πανδημίας.

Συμπεράσματα:

Παρά το γεγονός ότι το 34%  των ερωτώμενων δήλωσε ότι υπήρξε/αν κρούσμα/τα στο σχολείο τους ανάμεσα στους μαθητές και το 44,6% δήλωσε ότι υπήρξε/αν κρούσμα/τα, ανάμεσα στο προσωπικό, τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τη μόλυνση και διασπορά του ιού Covid-19 στα Ειδικά Σχολεία δεν ήταν αντίστοιχα της έντασης του προβλήματος. Αυτό προκύπτει, από τις απαντήσεις των ίδιων των ερωτώμενων, που εστιάζουν ενδεικτικά στην ανάγκη να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως: συχνά επαναλαμβανόμενα τεστ (79,5%), τακτική χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (65,2%), αύξηση μαθητικών δρομολογίων ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών (55,3%), δημιουργία μικρότερων τάξεων (50,8%), πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (44,7%), απρόσκοπτη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού (21,2%), (Γράφημα 33). Συγκεκριμένα και όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του ιού προέκυψαν τα εξής:

  1. Ο αριθμός οργανωμένων προληπτικών τεστ ανίχνευσης που έχουν διενεργηθεί στις σχολικές μονάδες των Εκπαιδευτικών, του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, για όλο το διάστημα της έρευνας, αναδεικνύεται από τις απαντήσεις τους πως είναι ανεπαρκής, [στο 18,4% των ερωτώμενων δεν διενεργήθηκε κανένα τεστ (0%), στο 51.7% διενεργήθηκαν από 1-2 τεστ, στο 22,2% από 3-4  τεστ, και στο 7,7% από 5 τεστ και πάνω], δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών δήλωσαν ότι στον εργασιακό τους χώρο υπήρξε/υπήρξαν κρούσμα/κρούσματα είτε σε μαθητές/τριες, είτε σε εκπαιδευτικούς.
  2. Σε μείζον πρόβλημα για τη διασπορά του ιού αναδεικνύεται, επίσης, με βάση τις απαντήσεις και το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών, αφού στην ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543, παρ. 4 του άρθρου 21 δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την τήρηση της φυσικής απόστασης στα μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, ταξί).
  3. Μείζον θέμα αποτελεί, εξάλλου, και η μη διασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και υγιεινής για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού των Ειδικών Σχολείων, κατά την παραμονή τους στον χώρο του σχολείου (έλλειψη κατάλληλων χώρων συνάθροισης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, έλλειψη χώρων απομόνωσης πιθανών κρουσμάτων, ανεπαρκές προσωπικό καθαριότητας, ελλιπής καθαρισμός θρανίων/χώρων κατά τα διαλείμματα).
  4. Σε υψίστης σημασίας ανάγεται, τέλος, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εργαζομένων και το ζήτημα των αδειών των ευπαθών ομάδων και ειδικού σκοπού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια περίοδο που τα κρούσματα στα Ειδικά Σχολεία αυξάνονται σε μαθητές και εργαζόμενους, καθώς και το γεγονός ότι η αναπλήρωση των αδειούχων εργαζομένων δεν γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό και καλύπτεται με μετακίνηση από άλλες εκπαιδευτικές δομές σε ποσοστό 67,1% των απαντήσεων.

Προτάσεις:

Για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 στα σχολεία Ειδικής Αγωγής, και κατ’ επέκταση στην κοινότητα, προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα παρακάτω μέτρα :

α) δωρεάν τακτικά επαναλαμβανόμενα Covid-τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα παιδιά στα Ειδικά σχολεία

β) δωρεάν χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά)

γ) αύξηση των μέσων μετακίνησης των μαθητών ώστε να εξασφαλιστεί η φυσική απόσταση μεταξύ τους κατά τη μεταφορά τους προς και από το σχολείο

δ) πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας

στ) διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων (απρόσκοπτη χορήγηση αδειών σε ευπαθείς ομάδες και αδειών ειδικού σκοπού, πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την αναπλήρωση όλων των κενών που προκύπτουν από τις παραπάνω περιπτώσεις)

ε) πρόσληψη επιπλέον Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για την αναπλήρωση των αδειούχων και τη δημιουργία μικρότερων τμημάτων, ώστε να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες εργασίας

ζ) νοσηλευτική-ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη

η) παρότι δεν υπήρχε ως επιλογή στο ερωτηματολόγιο, αρκετοί από αυτούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, πρότειναν να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών

Δείτε την εξαιρετική αυτή έρευνα