ΕΦΚΑ: Διόρθωση εισφορών σε μισθωτούς Δημόσιους Υπαλλήλους Μηχανικούς (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για την διόρθωση εισφορών σε μισθωτούς Δημόσιους Υπαλλήλους Μηχανικούς» κοινοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Με την ανωτέρω σχετική (β) αίτησή σας ζητάτε την διόρθωση των οφειλόμενων εισφορών σε

ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό και Εφάπαξ), που έχουν αναρτηθεί για Μηχανικούς, όπως

αναφέρονται σε συνημμένη κατάσταση, διότι έχουν αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση ως Δημόσιοι

Υπάλληλοι σύμφωνα με δήλωσή τους.

Σε απάντηση των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι η εκκαθάριση εισφορών έτους 2019

ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2020 για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στο

μητρώο Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ με την ιδιότητα αποκλειστικά του ελεύθερου επαγγελματία ή

αυτοαπασχολούμενου ή και με παράλληλη μισθωτή απασχόληση (αριθ. 21/2018 & 50/2018

εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ).

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018 για όσες

περιπτώσεις ασφαλισμένων προέκυψαν ασφαλιστικές ή εισοδηματικές μεταβολές, οι οποίες

επηρέαζαν το αποτέλεσμα των ετήσιων εκκαθαρίσεων, που έχουν ολοκληρωθεί (αριθ. 45/2018

εγκύκλιο του ΕΦΚΑ).

Επισημαίνουμε ότι με το σχετικό (α) έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλισμένοι με

αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση, προκειμένου να διαγραφούν από την ασφάλιση ως μη μισθωτοί

από 1/1/2017 ή από την ημερομηνία διακοπής της μη μισθωτής δραστηριότητάς τους, θα πρέπει να

προσέρχονταν στις υπηρεσίες π. ΤΣΜΕΔΕ καταθέτοντας απαραίτητα δικαιολογητικά μη άσκησης

ασφαλιστέας μη μισθωτής δραστηριότητας (αριθ. 16/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ και το αριθ. πρωτ.

Δ.ΑΣΦ/929/1206151/15.10.2018 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ) ακόμα και στις περιπτώσεις που

αναρτώνται ειδοποιητήρια με μηδενική εισφορά.

Για τις οφειλόμενες εισφορές που αναρτώνται στους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ

(π. ΕΤΕΑΕΠ) χρονικού διαστήματος 01.01.2017 έως 30.06.2020 οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να

απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ, που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο.

δείτε την εγκύκλιο