Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ: Εμπαιγμός για τους 8000 μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, αλλιώς εισήχθησαν και αλλιώς θα αποφοιτήσουν

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

                                                                                                     21 Ιανουαρίου 2021

-Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΑΝΥΓΗΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..

-ΕΧΟΥΜΕ (ΛΕΝΕ) ΣΧΟΛΕΙΑ , ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΜΕ (ΛΕΝΕ) ΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ.

-ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΜΕ.

-ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ;

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΡΥΚ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ…!

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

ΤΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ Α’/ 21-12-2020). Άρθρο 170 παρ. 2: Καταργείται το άρθρο 12 του νόμου 3475/2006. Σε τι αναφέρεται αυτό;

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ Α΄/13-7-2006)

΄’Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.’’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

…΄Άρθρο  12

Τίτλοι σπουδών − Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ..

2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.»

Αυτή η διάταξη καταργήθηκε και μαζί με αυτή το επίπεδο 3 του 2006 καθώς και οι διατάξεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας των Πτυχίων Ειδικότητας των ΕΠΑ.Σ. με τα Πτυχία Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. δηλαδή η ένταξη στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων!!!

Συνεπώς ΑΝ αυτό που είχαμε (επίπεδο 3) δεν χάθηκε και εκεί παραμείναμε  ΤΟΤΕ γιατί καταργήθηκε όπως αποδείχθηκε παραπάνω;;;;;

Η απάντηση είναι ΑΠΛΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΤΟΥ 3475/2006 ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΤΟΥ 4763/2020 ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4763/2020 ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 14 ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 Άρθρο 14 Νόμου 4763/2020

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013

Οι περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται και η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

α. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση.»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι νέες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ με τις ΣΕΚ!!!

Δηλαδή:

·       ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ από Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Μεταγυμνασιακή Κατάρτιση!

·       ΕΝΤΑΞΗ σε επίπεδο προσόντων με ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα!

·       ΧΟΡΗΓΗΣΗ Πτυχίου Ειδικότητας με εξετάσεις Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ!

ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

                                                                                                     21 Ιανουαρίου 2021

-Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΑΝΥΓΗΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..

-ΕΧΟΥΜΕ (ΛΕΝΕ) ΣΧΟΛΕΙΑ , ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΜΕ (ΛΕΝΕ) ΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ.

-ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΜΕ.

-ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ;

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΡΥΚ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ…!

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

ΤΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ Α’/ 21-12-2020). Άρθρο 170 παρ. 2: Καταργείται το άρθρο 12 του νόμου 3475/2006. Σε τι αναφέρεται αυτό;

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ Α΄/13-7-2006)

΄’Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.’’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

…΄Άρθρο  12

Τίτλοι σπουδών − Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ..

2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.»

Αυτή η διάταξη καταργήθηκε και μαζί με αυτή το επίπεδο 3 του 2006 καθώς και οι διατάξεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας των Πτυχίων Ειδικότητας των ΕΠΑ.Σ. με τα Πτυχία Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. δηλαδή η ένταξη στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων!!!

Συνεπώς ΑΝ αυτό που είχαμε (επίπεδο 3) δεν χάθηκε και εκεί παραμείναμε  ΤΟΤΕ γιατί καταργήθηκε όπως αποδείχθηκε παραπάνω;;;;;

Η απάντηση είναι ΑΠΛΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΤΟΥ 3475/2006 ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΤΟΥ 4763/2020 ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4763/2020 ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 14 ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 Άρθρο 14 Νόμου 4763/2020

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013

Οι περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται και η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

α. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση.»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι νέες ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ με τις ΣΕΚ!!!

Δηλαδή:

·       ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ από Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Μεταγυμνασιακή Κατάρτιση!

·       ΕΝΤΑΞΗ σε επίπεδο προσόντων με ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα!

·       ΧΟΡΗΓΗΣΗ Πτυχίου Ειδικότητας με εξετάσεις Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ!

ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 8.000 ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΣΗΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ!!!

ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΡΥΚ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΑΤΙΚΑ ΒΑΡΙΔΙΑ!!!

ΟΣΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ, ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΥΘΙΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ!!!

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΡΕΠΕΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ, Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉ ΜΑΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

                                                            Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Ο.Α.Ε.Δ.!!!

ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΡΥΚ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΑΤΙΚΑ ΒΑΡΙΔΙΑ!!!

ΟΣΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ, ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΥΘΙΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ!!!

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΡΕΠΕΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ, Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉ ΜΑΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

                                                            Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Ο.Α.Ε.Δ.