Ζητούνται, από άλλη υπηρεσία, οι προσωπικοί αριθμοί των κινητών τηλεφώνων των Επιθεωρητών

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καταγγέλλει απίστευτα πράγματα

διαβάστε:

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι μετά από τηλεφωνικό αίτημα από το Γραφείο του κ. Γενικού Επιθεωρητή, ζητούνταν από τους Διευθυντές των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε, να αποστείλουν τα στοιχείατων υπαλλήλων τους συνοδευόμενα από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους αλλά και από τον αριθμό του προσωπικού τηλεφώνου τους. Σε κάποιες μάλιστα από τις περιπτώσεις οι Διευθυντές δεν είχαν ενημερωθεί καν για τον λόγο για τον οποίο ζητούνταν τα στοιχεία αυτά. Άμεσα επικοινωνήσαμε και συναντηθήκαμε με τον Γενικό Επιθεωρητή προκειμένου να μας ενημερώσει επακριβώς για τους λόγους που ζητούνται τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που μας έδωσε ο Γενικός, τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν, με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από μία υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταχώρηση, από τους Επιθεωρητές Εργασίας, των κυρώσεων και παραβάσεων από τους ελέγχους για Covid19.

Στο μήνυμα μάλιστα αναφέρονταν ότι οι προσωπικοί αριθμοί των κινητών τηλεφώνων ζητούνται για να αποσταλεί σε αυτούς ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης του καθενός Επιθεωρητή στην εφαρμογή COVIDFINES, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, όπου καταχωρίζονται όλες οι παραβάσεις (φυσικών και νομικών προσώπων), που αφορούν στη μη τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του COVID-19.Κατόπιν αυτών όμως γεννώνται αρκετά ερωτήματα, τα οποία και τέθηκαν υπόψη του Γενικού.

Συγκεκριμένα:

  • Πως είναι δυνατόν να ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία των Επιθεωρητών (περιλαμβανομένου του αριθμού του τηλεφώνου τους) από έτερη υπηρεσία εκτός του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά και του Υπουργείου Εργασίας, με ένα απλό μήνυμα, το οποίο δεν διευκρινίζει αρκετά στοιχεία αλλά παράλληλα γεννά πολλά ερωτηματικά; 
  • Ποιος διασφαλίζει και με ποιον τρόπο την εμπιστευτικότητα για την μη διαρροή των προσωπικών στοιχείων των Επιθεωρητών και του προσωπικού τους αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης; 
  • Όπως μάλιστα ενημερωθήκαμε, γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα Διευθυντή της Γ.Γ. Καταναλωτή ότι στο ΣΕΠΕ υπάρχει Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο καταχωρούνται οι έλεγχοι και οι κυρώσεις και ως εκ τούτου θα μπορούσε να δημιουργηθεί η απαραίτητη διαλειτουργικότητα, προς αποφυγή άσκοπης γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά απάντησε αδυναμία ανταπόκρισης. Φυσικά δεν μας προξενεί εντύπωση η άρνηση και η αδυναμία ανταπόκρισης, αν αναλογιστεί κανείς ότι πλησιάζουμε στο τέλος σχεδόν της πανδημίας και τώρα κατάφεραν να φτιάξουν μια εφαρμογή καταχώρησης.
  • Για ποιον λόγο ζητείται η αποστολή των στοιχείων επιβολής κυρώσεων του κάθε Επιθεωρητή, όταν στην ισχύουσα ΚΥΑ, περιγράφεται ότι η υποχρέωση είναι της αρμόδιας αρχής για αποστολή των στοιχείων; 
  • Δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση αν η υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων αφορά μόνον στις κυρώσεις και τον προγραμματισμό (όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ) ή θα προκύψει αργότερα υποχρέωση καταχώρησης και των ελέγχων οι οποίοι όμως ήδη καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
  •  Αφού, όπως αναφέρθηκε από τον αιτούντα Διευθυντή, οι αριθμοί των τηλεφώνων ζητούνται αποκλειστικά και μόνον για την αποστολή των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή καταχώρησης των κυρώσεων, γιατί δεν αποστέλλουν τους κωδικούς αυτούς στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
  •  Για ποιον λόγο ζητούνται, από έτερη μάλιστα υπηρεσία, οι προσωπικοί αριθμοί των κινητών τηλεφώνων των Επιθεωρητών, όταν αυτά αποτελούν απολύτως προσωπικά στοιχεία και ουδόλως σχετίζονται με την εργασία τους. 

Μετά από την γνωστοποίηση των προβληματισμών μας προς τον Γενικό, απευθύναμε σχετικό ερώτημα προς τον DPOτου Υπουργείου, κ. Καλογερά προκειμένου να μας δώσει την άποψή του, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι που αφορά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο κ. Καλογεράς υποσχέθηκε πως θα μελετήσει το θέμα και θα μας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. 

Πέραν όμως των θεμάτων της Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, παραμένουν τα υπόλοιπα ερωτήματα τα οποία αποτελούν εξίσου σοβαρά ζητήματα. 

Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε στα μέλη του Συλλόγου μας, έως ότου λάβουμε την απάντηση από τον κ. Καλογερά, να μην γνωστοποιούν τον αριθμό της τηλεφωνικής τους σύνδεσης, παρά μόνον την υπηρεσιακή τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. chalatsis@sepe.gov.gr, chalatsis@ypakp.grκ.λ.π). 

Αμέσως μόλις λάβουμε την απάντηση του κ. Καλογερά ή έχουμε οποιαδήποτε επιπλέον εξέλιξη , θα σας ενημερώσουμε άμεσα.