απόφαση γενικού συμβουλίου ΟΣΥΑΠΕ

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια (χωρίς συνέντευξη και διάτρητες «πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες», και κάλυψη της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενάντια στην υποστελέχωση, που αποτελεί όχημα για να δικαιολογηθεί και η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Να μην νομοθετηθεί το δικαίωμα των Περιφερειών να μπλοκάρουν τα αιτήματα κινητικότητας των συναδέλφων.

Κατάργηση της διαφορετικής αντιμετώπισης των συναδέλφων ΙΔΑΧ στο ζήτημα της κινητικότητας. «Μονιμοποίηση» των συμβασιούχων και σταμάτημα των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Κάλυψη των μισθολογικών απωλειών με αυξήσεις και χορήγηση 13ου και 14ου μισθού.

Πλήρης μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας.

Χορήγηση «ελεγκτικού επιδόματος» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στις 18 υποστηρικτικές (Οικονομικές, Διοίκηση, Πληροφορική κλπ) υπηρεσίες των Περιφερειών, σε όλες δηλαδή τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους.

Επέκταση του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στις ειδικότητες που έχουμε συμπεριλάβει στο υπόμνημά μας πχ κτηνίατροι, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, οδηγοί, τεχνικός έλεγχος κλπ.

Εφαρμογή πλήρους νομικής κάλυψης σε όλες τις Περιφέρειες και σε όλους τους υπαλλήλους, που διώκονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Κατάργηση του όρου που έχει νομοθετηθεί να παίρνεις τα προβλεπόμενα χρήματα μετά την «λήξη» της υπόθεσης (τελεσίδικη, αμετάκλητη απόφαση κλπ).

Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές και Οικονομικές υπηρεσίες υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και με ποινικές & αστικές ευθύνες που φορτώνονται.

Χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών και αύξηση των ημερών εκτός έδρας. Να θεωρείται εκτός έδρας η κίνηση από Π.Ε. σε Π.Ε., ανεξάρτητα της χιλιομετρικής απόστασης. Απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών εισιτήριων- και των αποζημιώσεων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των υπαλλήλων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Δείτε επίσης : Εισήγηση της Α. Παπαλεξίου επικεφαλής της ΠΑΕΚ στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ

Εφαρμογή των ΣΣΕ και επέκτασή τους και σε άλλες ειδικότητες.

Οι Οργανισμοί των 13 Περιφερειών να έχουν «ενιαία» βάση ως προς τις αρμοδιότητες και τις Οργανικές τους μονάδες, με ενιαία περιγράμματα θέσεων ευθύνης όπου θα γίνεται σαφής μνεία στους κλάδους και στις εκπαιδευτικές βαθμίδες για κάθε θέση ευθύνης ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ, με πρόβλεψη ελάχιστης στελέχωσης σε κλάδους και ειδικότητες για την λειτουργία τους, βασισμένη σε κριτήρια πληθυσμιακά, γεωγραφικά, παραγωγικά κλπ, συνοδευόμενοι από καθηκοντολόγια και ενιαίες διαδικασίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης, χωρίς μοριοδότηση των «αναθέσεων» και της συνέντευξης.

Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις με οποιοδήποτε τρόπο (Αναπτυξιακοί Οργανισμοί κλπ) αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Περιφερειών . Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, περιουσίας των Περιφερειών. Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους και προσωπικό.

Οι υπηρεσίες να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητες κοινωνικού τους χαρακτήρα.

Εφαρμογή όλων των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία κλπ. Χορήγηση ΜΑΠ – γάλα- εμβόλια- προληπτικές εξετάσεις, δημιουργία και στελέχωση ΕΣΥΠΠ σε κάθε Π.Ε., προσλήψεις τεχνικού και γιατρού εργασίας, δημιουργία Επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας, κτήρια και χώροι εργασίας κατάλληλοι. Χορήγηση των ΜΑΠ – γάλα των ετών 2019 & 2020 με αποτίμηση σε χρήμα.

Αναγνώριση της νόσου covid-19 ως επαγγελματικής νόσου ή εργατικού ατυχήματος και θεσμοθέτηση κάλυψης των δημοσίων υπαλλήλων με «πρόσθετη» άδεια ασθένειας, αποζημίωσης και λοιπών υγειονομικών παροχών για κάθε εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια.

Ένταξη των υπηρεσιών μας στον κεντρικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας και αξιοποίηση των Δ/νσεων υγείας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, συνδράμοντας στην όσο γίνεται ταχύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας (νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κλπ) και κοινωνικής φροντίδας με σύγχρονο εξοπλισμό, πλήρη στελέχωση μόνιμου προσωπικού και μέσα.

Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κάλυψη των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις. Ετοιμότητα και μαζική καταδίκη στις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις, που θα προωθήσει η κυβέρνηση, με προώθηση της ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης, με δηλωμένες ήδη τις προθέσεις της για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Είμαστε σε ετοιμότητα ενάντια στις προσαρμογές που θα φέρουν αντιλαϊκές ρυθμίσεις για τις αρμοδιότητες και τα οικονομικά των ΟΤΑ.

Αντιπαλεύουμε την καταστολή, τον «αντισυνδικαλιστικό» νόμο και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μείνουν στα χαρτιά. Θα συνεχίσουμε να «προχωράμε» με βάση τα καταστατικά μας και μόνον αυτά.

Επίσης, δεδομένου ότι παράταση της θητείας των ΥΣ είναι έως 28/2 και τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να συνεχιστούν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι αυτό το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίζει για:

  • Απόσυρση όλων των συνδυασμών και όλων των υποψηφιοτήτων από τη διαδικασία των εκλογών – παρωδία.  Μαζική αποχή των εργαζομένων και ακύρωση των εκλογών στην πράξη, απόφαση που στη συνέχεια πρέπει αντίστοιχα να λάβουν και να στηρίξουν με όλους τους τρόπους τα πρωτοβάθμια Σωματεία.
  • Δεν δεχόμαστε να γίνουν εκλογικές διαδικασίες όσο υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, που παρεμποδίζουν την ζωντανή επαφή και επικοινωνία των εργαζομένων, όσο απουσιάζουν εργαζόμενοι από τους χώρους δουλειάς (είτε με τηλεργασία, είτε με καραντίνα κλπ).
  • Να παραταθεί η θητεία των ΥΣ όσο χρειάζεται, μέχρις ότου είναι εφικτή η διενέργεια ζωντανών εκλογικών διαδικασιών.
  • Εάν παρόλα τα παραπάνω και σε όποια Περιφέρεια προκηρυχτούν εκλογές (είτε στο σύνολό τους, είτε για να ολοκληρωθούν), βγάζουμε ανακοινώσεις καλέσματα αποχής των εργαζομένων από τις διαδικασίες και απόσυρσης των ψηφοδελτίων και όλων των υποψηφιοτήτων. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία.