Ρύθμιση δανείων τ.ΟΕΚ: Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/3

Έως τις 31/3 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης ένταξης στη «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών», με νέα απόφαση.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής της αίτησης ένταξης παρατάθηκε μέχρι 31-03-2021 για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Δικαιούχοι με Οριστικά Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40%
β) Ενήμεροι δικαιούχοι ως προς το σύνολο των προβλεπόμενων στο Οριστικό Παραχωρητήριο μηνιαίων καταβολών.
γ) Μη ενήμεροι δικαιούχοι ως προς τις προβλεπόμενες στο Οριστικό Παραχωρητήριο, μηνιαίες καταβολές.
δ) Δικαιούχοι κάτοχοι Οριστικών Παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι δικαιούχοι κατοικιών στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) για τους οποίους έχουν εκδοθεί Συμφωνητικά Παραχώρησης Χρήσης -Προσωρινά Παραχωρητήρια – και αναμένεται η έκδοση Οριστικών Παραχωρητηρίων, καθώς και οι δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση προσωρινών παραχωρητηρίων χρήσης κατοικίας δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και το χρόνο έκδοσης του Οριστικού Τίτλου Παραχώρησης Κυριότητας.

View φεκ

aftodioikisi.gr