Και φτάσαμε στην 26η εγκύκλιο…του Υπουργείου Εσωτερικών

Σήμερα εκδόθηκε η 26η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα τι άλλο ΔΥ και covid-19.

Έχουμε και λέμε:

Οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος των σχετικών μέτρων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΚΥΑ

 Ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων: Δεδομένων των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού,σε συνέχεια των αρ. 21, 24 και 25 σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, με τις οποίες κρίθηκε απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ ́ εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β ́684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που έχει καθοριστεί να διεξαχθεί έως τέλος Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21ηεγκύκλιο.Εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, θα ακολουθήσουν άμεσα νεώτερες οδηγίες από την Υπηρεσία μας. 

Δηλαδή 14 Δεκεμβρίου  και εμείς περιμένουμε στο ακουστικό μας αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν ως το τέλος Δεκεμβρίου . Μιλάει με γρίφους ο ΥΠΕΣ …. ή απειλές όπως το πάρει κανείς…

Κατά τα άλλα μια από τα ίδια.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο