Δίνουν παράταση στην υποβολή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ έως τις 28/02/2021 αλλά οι εκλογές για τα ΥΣ μπορούν να διεξαχθούν;

Μετά από αίτημα των Δικαστικών Ενώσεων με τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται μέχρι και τις 28/02/2021, η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων τόσο των αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 όσο και ετησίων του ιδίου έτους των οποίων η προθεσμία υποβολής τους έληγε στις 30-11-2020.

Διαπιστώνουμε ότι το Υπ. Δικαιοσύνης άμεσα υιοθέτησε το το σχετικό αίτημα των δικαστικών και χορήγησε την αιτούμενη παράταση. Το αίτημα απεστάλη στο υπουργείο στις 10 Νοεμβρίου 2020 με το αιτιολογικό ότι οι δικαστικοί λειτουργοί και λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις βεβαιώσεις από τις Τράπεζες λόγω των περιορισμών αυτοπρόσωπης εμφάνισης και απαγόρευσης των μετακινήσεων.

Αναρωτιόμαστε όμως πως εν μέσω υγειονομικής κρίσης η ίδια κυβέρνηση που δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα των δημοσιοϋπαλληλικών ενώσεων για αναβολή των εκλογών και παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΔΤ με περισσή ευκολία δίνει παράταση σε άλλη διαδικασία. Είναι παράδοξο οι ίδιοι άνθρωποι να κρίνουν ότι στις σημερινές συνθήκες μπορούν να διεξαχθούν μαζικές εκλογικές διαδικασίες αλλά δεν μπορούν να συμπληρωθούν τα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ .

Η Τροπολογία

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις». Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη 17/11/2020. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται μέχρι και τις 28/02/2021, η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετησίων του ιδίου έτους), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (ν.3213/2003).

2. Προσδιορίζεται ειδική διαδικασία για τον ορισμό νέας δικασίμου, σε περίπτωση που η συζήτηση της υπόθεσης δεν εκφωνήθηκε λόγω αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων σύμφωνα με τη μνημονευόμενη ΚΥΑ , στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

3. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα:

α. Αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθμια τα μονομελή και ως δευτεροβάθμια τα πολυμελή πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών.
β. Εισάγεται μεταβατικής ισχύος διάταξη σχετικά με τη θητεία των ήδη υπηρετούντων δικαστών στα προαναφερόμενα όργανα.