Ο Υπ. Εργασίας υπέκυψε στις πιέσεις εργοδοτών και έδωσε «εναλλακτική» σε παραβατικούς εργοδότες

Τελικά το υπουργείο εργασίας επέλεξε να δώσει την δυνατότητα και στους παραβατικούς εργοδότες την δυνατότητα να χορηγούν βεβαιώσεις κίνησης στους εργαζόμενους τους . Αν και υπήρχε η δυνατότητα να εκδίδονται οι βεβαιώσεις αυτές αποκλειστικά από το ΕΡΓΑΝΗ που επιτρέπει την διασταύρωση των πραγματικών στοιχείων της απασχόλησης μετά από αιτήματα εργοδοτών ο Υπ. Εργασίας έδωσε την «εναλλακτική» λύση. Έτσι τελικά ισχύουν και τα δυο έγγραφα για την μετακίνηση εργαζόμενου- και η βεβαίωση κίνησης Τύπου Α (που υπογράφει ο εργοδότης ότι θέλει) και η βεβαίωση μέσω ΕΡΓΑΝΗΣ – και ο κάθε εργοδότης επιλέγει τον τρόπο που τον εξυπηρετεί.

Η επιλογή αυτή του Υπουργού εργασίας δεν είναι μόνο σε βάρος των εργαζομένων καθώς διευκολύνει την μαύρη εργασία αλλά και των συνεπών εργοδοτών που έσπευσαν ήδη από την Παρασκευή να εκτυπώσουν έντυπα μετακίνησης μέσω ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες ήδη από την Παρασκευή το μεσημέρι είχαν εκτυπωθεί 460.000 βεβαιώσεις μετακίνησης με περίπου τις 50.000 από αυτές να αφορούν σε βεβαιώσεις εργοδοτών και μελών διοίκησης.

Σύμφωνα με την ΓΕΣΕΕ  «λόγω της υποχρέωσης αναγγελίας κατ’ εξοχήν των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και της υποχρεωτικής τήρησης των όρων τους, οι εργοδότες οφείλουν να χορηγήσουν χωρίς εμπόδια τη βεβαίωση κίνησης τύπου Α των εργαζομένων από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και όχι τη χειρόγραφη βεβαίωση, που βρίσκεται αναρτημένη στο  από το forma.gov.gr, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν υπάρχει (εάν και θα έπρεπε) δήλωση της εργασίας (πχ απασχόληση με εργόσημο ή απασχόληση κατόχων Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, λόγω μη ύπαρξης ειδικής καταχώρισης στο ΕΡΓΑΝΗ).»

Εύλογο το αίτημα της γιατί  αν και στα άρθρα 3 και 4 ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 – Β΄4899/6-11-2020   αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του εργοδότη : 

η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετα-κίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». 

Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα στους εργοδότες  «εναλλακτικά» η χορήγηση της πάγιας βεβαίωσης κίνησης (τύπου Α)  που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Όλοι μας γνωρίζουμε τι σημαίνει για την αγορά εργασίας αυτό το «εναλλακτικά»  και τις πιέσεις που ασκήθηκαν στην ηγεσία του Υπ. Εργασίας για την διατήρηση του «εναλλακτικού» αυτού τρόπου. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι υποχρεώνονται να μετακινηθούν με χειρόγραφες βεβαιώσεις στην εργασία τους σε περιπτώσεις που πχ έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης ή που δουλεύουν ανασφάλιστοι.