ΕΟΔΥ -Πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας μέσω συνδέσμου που δεν λειτουργεί

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τις προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας. Είπαμε ότι Η ταχύτητα είναι σημαντικό προσόν… στον άνθρωπο και είναι χρήσιμη σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας. Το να… προσλαμβάνεται κάποιος επειδή είναι ταχύτερος από τους ανθυποψηφίους του, μάλλον πρώτη φορά το βλέπουμε στις προσλήψεις του ΕΟΔΥ. Όμως το να προσλαμβάνεται κάποιος επειδή έκανε πρώτος ηλεκτρονική αίτηση σε μια εφαρμογή που δεν λειτουργεί πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είδους ικανότητες απαιτεί.

Σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης με τον ιστοτοπο μέσω του διαθέσιμου από την αίτηση συνδέσμου https://eody.komy.services.gov.gr/ λαμβάναμε το μήνυμα «Δεν μπορούμε να συνδεθούμε στο διακομιστή στο eody.komy.services.gov.gr.» με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μπουμε στο περιβάλλον υποβολής αίτησης.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο site του ΕΟΔΥ .

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1177)», για τη στελέχωση των πεντακοσίων (500) ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά επτακόσιοι (700) επαγγελματίες υγείας ειδικότητας ΠΕ/TE νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Οι ως άνω επιπλέον διακόσιοι (200) προσληπτέοι επαγγελματίες υγείας θα στελεχώσουν τις ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν οδηγό και τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας. Η ως άνω κατανομή των επιπλέον προσληπτέων επαγγελματιών υγείας δύναται να τροποποιηθεί με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης.

Λόγω αυξημένων αναγκών, με την παρούσα ενισχύεται το Διοικητικό Προσωπικό της Πράξης στην Αττική μέσω της διάθεσης των κενών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού στην 1η ΥΠΕ, η δε σχετική κατανομή των θέσεων Διοικητικού Προσωπικού διαμορφώνεται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody.komy.services.gov.gr