Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση

Δίκτυο Συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο

Ημέρα: 22 Ιανουαρίου 2020

6 Posts

Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε., Δ.Ο.Ε. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Κινητοποιήσεις, Συνδικαλιστικά

Η στάση των παρατάξεων της ΔΟΕ για νέα κινητοποίηση τη μέρα ψήφισης του άρθρου 50 (αναγνώριση πτυχίων κολεγίων για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση)