Αναζητώντας εργασία: 337.363 αιτήσεις για 25.844 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ!

Τη δίψα για μια θέση εργασίας καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία του ΑΣΕΠ, αναφορικά με τους αιτούντες συμμετοχής σε διαδικασίες προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

Είναι εντυπωσιακό ότι για 25.844 προκηρυχθείσες θέσεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 337.363 αιτήσεις!

Άνεργοι αλλά και κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι που ζητούν μεροκάματο ή καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε μια Ελλάδα που εδώ και δέκα χρόνια έχει εξουθενώσει το εργατικό δυναμικό της, και με τον κλοιό της μεταμνημονιακής λιτότητας να συνεχίζει να σφίγγει, θέτουν τα προσόντα και την προϋπηρεσία τους, σε ένα σκληρό συναγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία από την Ετήσια Εκθεση 2018 του ΑΣΕΠ, (δημοσιεύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης), που παρουσιάζει το Documento, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, εκδόθηκαν συνολικά είκοσι προκηρύξεις που αφορούσαν στην πλήρωση 10.379 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν 201.703 αιτήσεις για την πρόσληψη στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ!

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (έτος 2018), για 15.496 θέσεις εποχικού προσωπικού υπέβαλαν αίτηση 135.660 υποψήφιοι. Στην έκθεση, επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2018, το ΑΣΕΠ διεκπεραίωσε 1.458 διαδικασίες πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού και πιο συγκεκριμένα:

 περαιώθηκαν 565 διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει το 2017 και 893 διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν το 2018 ενώ επιπλέον 453 διαδικασίες την 31/12/2018 βρίσκονταν σε εξέλιξη.

– συνολικά, οι διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν αφορούσαν 15.496 θέσεις για τις οποίες υπέβαλαν αίτηση 135.660 υποψήφιοι και τελικώς πληρώθηκαν 15.315 θέσεις ενώ έμειναν κενές 181.

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι το 80% του ελεγκτικού μηχανισμού του ΑΣΕΠ απασχολήθηκε με τον έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών για την προκήρυξη 3Κ/2018. Πρόκειται για την περίφημη προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.