ΠΟΕ-ΟΤΑ: Το πρόγραμμα του 47ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου και οι όροι συμμετοχής

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου το 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχ. Βόδα 4-6•Αθήνα) τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

            ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

            08.30 – 09.30: Προσέλευση συνέδρων.

            09.30 – 10.00: Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.

            10.00 – 10.15: Εκλογή Προεδρείου.

            10.15 – 11.00: Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.

            11.00 – 11.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

            11.30 – 14.30: Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.

            14.30 – 17.30: Διάλειμμα.

            17.30 – 20.30: Τοποθετήσεις για το Πρόγραμμα Δράσης.

            20.30:  ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ  του 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

            09.30 – 13.30: Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.

            13.30 – 14.00: Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.

            14.00 – 14.15: Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.

            14.15 – 15.00: Έγκριση Ψηφισμάτων.

              15.00:       ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Όροι – πληροφορίες συμμετοχής

H ΠΟΕ-ΟΤΑ τονίζει ότι για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στις εργασίες του 47ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, πρέπει να τηρηθούν τα πιο κάτω:

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.:

«Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές πάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες.»

Η μηνιαία συνδρομή κατά φυσικό μέλος είναι 0,60 ευρώ και περιλαμβάνει και την συνδρομή στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή των Συνδρομών για τα εγγεγραμμένα Μέλη του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

Η μηνιαία αυτή συνδρομή θα αποδίδεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στο λογαριασμό με αριθμό 5118071303640 (IBAN: GR1001721180005118071303640), προκειμένου να αποφύγουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από τη μη σωστή απόδοση των συνδρομών τόσο στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στην τραπεζική απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο καταθέτης-Σύλλογος.

Μετά την κατάθεση ο κάθε Σύλλογος θα στέλνει υποχρεωτικά στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στη τράπεζα.

Η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω είναι απαραίτητη, προκειμένου στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας μας, αλλά και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας αντίστοιχα.

Για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας στο 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο του Δεκεμβρίου 2019, θα πρέπει να εξοφληθούν οι Συνδρομές που οφείλονται τουλάχιστον για το διάστημα μέχρι 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

  • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Οι Αντιπρόσωποι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο είναι αυτοί που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 48 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας δηλ. την χρονική περίοδο από την 1 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 7 Απριλίου 2018. Όσοι Αντιπρόσωποι έχουν εκλεγεί μετά την 7η Απριλίου 2018 έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο, ασχέτως αν η θητεία τους είναι διετής ή τριετής.

  • ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:

Η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των Αντιπροσώπων στο 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Ομοσπονδίας είναι με ευθύνη και δαπάνη των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας. Το ίδιο ισχύει και για όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο με την ιδιότητα του Παρατηρητή.

Όσοι επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES», κατά την κράτηση πρέπει να δηλώνουν ότι συμμετέχουν στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για να κάνουν χρήση της προσφοράς του Ξενοδοχείου για τους Συνέδρους που είναι:

  1. Δίκλινο Δωμάτιο:            86,00 ευρώ.
  2. Μονόκλινο Δωμάτιο:       76,00 ευρώ.

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.

Για τον τρόπο κράτησης των δωματίων θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ:

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τους Συνέδρους που δηλώνουν παραίτηση ή έχουν συνταξιοδοτηθεί και να αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Για να γίνει αντικατάσταση, είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία από το Σύλλογο:

α. Η έγγραφη-ενυπόγραφη παραίτηση του Αντιπροσώπου.

β. Διαβιβαστικό του Συλλόγου που να αναφέρει και τον αντικαταστάτη του.

γ. Σε περίπτωση παραίτησης ή συνταξιοδότησης από την υπηρεσία έγγραφο του Συλλόγου που να ενημερώνει την Ομοσπονδία και να αναφέρει τον αντικαταστάτη του.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Συνημμένα σας στέλνουμε και σχέδιο με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 47ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου (το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα) προκειμένου να προγραμματίσετε την προσέλευση, διαμονή και αναχώρησή σας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της να ανταποκρίνονται ΑΜΕΣΑ στην διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων που επισημαίνει η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ στα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ή στις οικονομικές υποχρεώσεις τους από το Λογιστήριο της Ομοσπονδίας.

Συνάδελφοι,

Με την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, στόχος είναι η διεξαγωγή του 47ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου χωρίς προβλήματα ώστε όλος ο χρόνος να αξιοποιηθεί αποκλειστικά σε μια ουσιαστική συζήτηση με την συμμετοχή ΟΛΩΝ μας για τα σοβαρά προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.