Ποια είναι η διάρκεια της διδακτικής ώρας των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών;

Με το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) καθορίζεται η διάρκεια της διδακτικής ώρας των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε 45 λεπτά της ώρας .daskalos_0_0

Μέχρι τότε, η διάρκεια της διδακτικής ώρας καθοριζόταν μόνον στις διάφορες Συλλογικές Συμβάσεις των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Δεν υπάρχουν σήμερα σε ισχύ τέτοιες Συλλογικές Συμβάσεις.