Τo οριστικό πρόγραμμα των εργασιών του 46ου Συνεδρίου της ΠΟΕ ΟΤΑ

46ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «DU LAC» – ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ & ΙΚΚΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 έως ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

12.00 – 17.00:      Προσέλευση συνέδρων.

17.00 – 17.30:      Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.

17.30 – 18.00:      Εκλογή Προεδρείου.

18.00 – 19.30:      Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

19.30 – 20.00:      Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.

20.00 – 20.30:      Πρόγραμμα Δράσης – Οικονομικός Προϋπολογισμός.

20.30 – 21.00:      Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

             21.00:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

 

ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

09.00 – 14.00:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.

14.00 – 17.00:      Διάλειμμα.

17.30 – 19.30:      Ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

17.00 – 21.00:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.

             21.00:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

09.00 – 14.00:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.

14.00 – 17.00:      Διάλειμμα.

17.00 – 19.30:      Τοποθετήσεις των συνέδρων για το Διοικητικό Απολογισμό,

                             Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.

 18.00 – 19.30:              Ψηφοφορία για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.

19.30 – 20.00:      Κλείσιμο για το Διοικητικό, Οικονομικό Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης.

20.00 – 20.30:      Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.

20.30 – 21.00:      Έγκριση ψηφισμάτων.

             21.00:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 46ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

08.00 – 15.00:      Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Γενικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) και Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.