Στηρίζουμε – Ψηφίζουμε ΑΣΚ Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης