Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου και Δανείων ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος νέων ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα.

Με χαρά και ανακούφιση διαβάζουμε ότι: Ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στις νέες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Και ότι: Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται είτε αυτοπροσώπως στο ΤΠ&Δ είτε ταχυδρομικά, και η διαδικασία εξέτασης τους και συγκεκριμενοποίηση της ρύθμισης του κάθε δανείου θα είναι αυτοματοποιημένη και ταχύτατη, καθώς έχει προηγηθεί η σχετική προετοιμασία από το ΤΠ&Δ.,

Το αίτημα για ρύθμιση και των δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων που έχει απασχολήσει το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα αλλά και την παράταξή μας το ζήτημα των εγκλωβισμένων δανειοληπτών του Ταμείου(εδώ σχετική δική μας ανακοίνωση)  μοιάζει να έφτασε στα αυτιά των ιθυνόντων .

Ελπίζουμε οι νέες ρυθμίσεις πραγματικά να υλοποιήσουν την   «προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών, με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.»

Θεωρούμε θετικό το ότι:

η  νέα πολιτική, θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 με συνέπεια να μην απολεσθούν τα δικαιώματα και οφέλη της από κανένα δανειολήπτη.

στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Αναμένουμε να δούμε στην πράξη τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής .