ΠΟΣΥΠ: Κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την αξιολόγηση

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως που σχετίζεται με την αξιολόγηση και στοχοθεσία του έτους 2023, καλώντας όλα τα σωματεία-μέλη μας σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας σε παλαιότερα έτη συνεχίζουν να υφίστανται, δεδομένου ότι διατηρείται σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές, που συνδέονται με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, σε εφαρμογή των Αποφάσεων  της Γενικής μας Συνέλευσης και του Διοικητικού μας Συμβουλίου κηρύσσει σήμερα 27.03.2023  πανελλήνια απεργία για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται στην διαδικασία της αξιολόγησης, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την εξώδικη κοινοποίηση της παρούσας κήρυξης απεργίας – αποχής, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Δευτέρα 3.4.2023 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ

Σάββας Φωτιάδης