ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας: Η Υγεία είναι Δικαίωμα και ΟΧΙ Παραχώρηση!

Το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας στηρίζει τις δράσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχή της ανατολικής Πυλίας σχετικά την ίδρυση του Κ.Υ. και του 24ωρου σταθμού ΕΚΑΒ στον Άγιο Ανδρέα Μεσσηνίας. Πρόκειται για μια ευρύτατη υγειονομικά περιοχή, η οποία ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες υποδέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η μέχρι τώρα ανυπαρξία οποιαδήποτε μόνιμης δομής πρωτοβάθμιας υγείας καθιστούσε την εν λόγω περιοχή υγειονομικά ακάλυπτη και την υγεία τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών εξαιρετικά επισφαλή.

Ως εκ τούτου, το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας ενώνει τις δυνάμεις του με όλους τους φορείς της περιοχής και ζητά την υλοποίηση της υπ’ αριθμ. Υ3α /Γ.Π.Οικ. 109707/29-08-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1755/Β/2007), η οποία ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και προβλέπει την ίδρυση και στελέχωση Κ.Υ. στον Άγιο Ανδρέα.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δημήτριος Γ. Φαββατάς Κων/νος Γαλιώτος