ΑΡΜΑ: Διοίκηση ΠΓΝ Πάτρας. «Μεθοδεύουν» το διώξιμο ΚοινΣΕπ Ψυχικά Πασχόντων για να φέρουν Εργολάβο(!!). Αιδώς Αργείοι….

Τελικά οι «Άριστοι» του Επιτελικού Κράτους κάθε μέρα που περνά, πέρα από την έλλειψη ικανοτήτων, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν στις προτεραιότητες τους τη κοινωνική ευαισθησία και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ειδικά των ψυχικά πασχόντων συνανθρώπων μας. Και αυτό είναι ασυγχώρητο…

Πως αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς την απόφαση του Δ.Σ του ΠΓΝ Πατρών που υπονομεύει και θέτει σε αμφισβήτηση το υπάρχον καθεστώς παρεχόμενων υπηρεσιών «Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων» από το « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Ψ.Υ. Ν.ΑΧΑΪΑΣ με την επωνυμία «ΦΑΡΟΣ».  Μια σύμβαση που λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται από 14 ψυχικά πάσχοντες εργαζόμενους. Και όχι μόνο δεν έχει εκφραστεί ΟΥΤΕ ένα παράπονο  όλα αυτά τα χρόνια, αλλά χάρις σε αυτούς αξιοποιήθηκε και ο υπάρχον εξοπλισμός ( πλυντήρια, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια)  καθώς πριν αναλάβουν τα υφάσματα δίνονταν έξω με υψηλό κόστος. Οι εργαζόμενοι καθημερινά καθαρίζουν περισσότερα από 850 σεντόνια κλινών, 200 κουβέρτες 650 σεντόνια χειρουργείου, και δεκάδες ρόμπες και στολές Ιατρών Νοσηλευτών και άλλου προσωπικού του Νοσοκομείου. Και προφανώς πέρα της εργασιακής αποκατάστασης των ψυχικά πασχόντων, η απασχόληση αποτελεί καθοριστικό θεραπευτικό παράγοντα για όλους αυτούς τους ανθρώπους.

Το Νοσοκομείο  σε εφαρμογή των διατάξεων «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄ αποκλειστικότητα» προκήρυξε ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για τις «Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων» παρέχοντας το δικαίωμα συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (άρθρ. 12 του Ν. 2716/1999). Έτσι εδώ και 11 χρόνια, με βάση το σχετικό πλαίσιο προ υπάρχον  και πρόσφατο η υπηρεσία δινόταν στον «Φάρο».

Αυτή την  κατ΄ αποκλειστικότητα, που έδινε τη δυνατότητα  ο «Φάρος» ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) του Ψ.Υ Αχαΐας, ή άλλη  να παίρνει τους διαγωνισμούς ( όπως συμβαίνει σε δεκάδες Υπηρεσίες του Δημοσίου…)  για  να εργάζονται ευάλωτοι πληθυσμοί και ψυχικά πάσχοντες  αμφισβητεί και  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ το Δ.Σ με την ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ απόφαση. ΘΑΥΜΑΣΤΕ τους:

«την έγκριση σκοπιμότητας και προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού δαπάνης 177.870,12 € με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016 – Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και όχι κατ΄ αποκλειστικότητα (κατ΄ άρθρο 20 του Ν.4412/16), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές του προηγούμενου διαγωνισμού.

Με βάση τη παραπάνω απόφαση η Διοίκηση του ΠΓΝΠ αντιμετωπίζει τη ΚοινΣΕπ όπως τις γνωστές εργολαβικές εταιρίες. Και προφανώς τη λύση θα δώσει η Αγορά που όλα τα ρυθμίζει. Και οι ψυχικά πάσχοντες θα στερηθούν το δικαίωμα στη δουλειά και στη θεραπεία..

Και όποιος δώσει  «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» θα πάρει και τις  «Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων». ΚΑΙ ΟΛΟΙ μπορούμε να καταλάβουμε ποιος θα είναι…

Τιμητική εξαίρεση σε αυτή την απαράδεκτη και απάνθρωπη  απόφαση ο μειοψηφών κ. Αντιπρόεδρος. Από την άλλη μόνο θλίψη θυμό και οργή, προκαλεί η υπερψήφιση της πρότασης από τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων. Χωρίς άλλα λόγια…

Ας ελπίσουμε ότι η κατακραυγή της Κοινωνίας θα σταματήσει στο «πάρα πέντε» αυτή την απάνθρωπη απόφαση του Δ.Σ του ΠΓΝΠ. Ή να κυριαρχήσει την ύστατη στιγμή η ρήση «και λεγόμαστε άνθρωποι…» 

Υ.Γ: Προφανώς εκεί στη Πάτρα δεν έχουν θέμα οι Συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ να συμμετέχουν σε επιτροπές για την επιλογή Εργολάβων. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη…