ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.: Με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων δεν παίζουμε!

ανακοίνωση ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Με την υπ’ αριθμ. 594/15-11-2022 ανακοίνωσή μας ζητήσαμε από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ να προβεί σε διαδικασία ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ γενικά, αλλά και ειδικότερα στο κτήριο της Διοίκησης, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε απώλειες συναδέλφων από κακοήθειες αλλά και πολλές περιπτώσεις αυτοάνοσων. Επισημάναμε, επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ δεν έχει γιατρό εργασίας εδώ και 2-3 χρόνια, παρόλο που είναι υποχρεωτικό και ζητήσαμε την άμεση εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών.

Για τον γιατρό εργασίας η Διοίκηση, αντιλαμβανόμενη προφανώς την υπερημερία της, έδωσε εντολή και ξεκίνησαν οι διαδικασίες κάλυψης θέσεων. Από πλευράς μας, ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών και θεωρούμε πως δεν πρέπει οι εκάστοτε Διοικήσεις να περιμένουν την επισήμανση των συνδικάτων για πράγματα αυτονόητα, για πράγματα που η παράλειψή τους είναι επικίνδυνη για τους εργαζομένους.

Για τον άμεσο έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων, πιθανή ύπαρξη αμιάντου κλπ, παρά την έλλειψη γιατρού εργασίας, προτείναμε στον Διοικητή να ζητήσει συνεργασία με το ΕΛΥΑΝ, έτσι ώστε αν βεβαιωθεί η ύπαρξη παθογόνων στοιχείων να προβεί σε άμεσες ενέργειες. Δυστυχώς, καμία ενέργεια από τη μεριά της Διοίκησης! Αδιαφορία σε τέτοιου τύπου ζητήματα είναι εγκληματική!

Εκτός από τα ζητήματα υγείας στους χώρους εργασίας, υπάρχουν και τα ζητήματα ασφάλειας. Επειδή τα ατυχήματα δεν συμβαίνουν κάθε μέρα και επειδή η αναζήτηση ευθυνών κατόπιν εορτής δεν έχει κανένα νόημα, ζητήσαμε με το υπ’ αριθμ. 602/25-11-2022 έγγραφό μας να μας δοθούν αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του τεχνικού ασφαλείας. Η απάντηση της Διοίκησης είναι ότι δεν προβλέπεται η χορήγησή τους!!!!

Μείναμε έκπληκτοι από την απάντηση της Διοίκησης, μιας και θεωρούσαμε πως τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία. Είναι προφανές ότι η Διοίκηση κρύβει πράγματα, κρύβει, ενδεχομένως, σοβαρές επισημάνσεις του τεχνικού ασφαλείας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ. Η διάθεση αντιγράφων από το βιβλίο πρακτικών του τεχνικού ασφαλείας στους εκπροσώπους των εργαζομένων και προβλέπεται και επιβάλλεται από τον νόμο, αλλά και από την κοινή λογική. Δεν δίνεις στοιχεία όταν έχεις να κρύψεις πράγματα, όταν δεν έχεις πάρει τα αναγκαία για την ασφάλεια των εργαζομένων μέτρα.

Αντί λοιπόν η Διοίκηση να προβεί σε άμεσες ενέργειες που θα διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ετοιμάζεται, χωρίς μελέτες και χωρίς αναγκαιότητες, να εγκαταστήσει το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου «τουρνικέ», δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους.

Ζητούμε από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ να χορηγηθούν σήμερα κιόλας τα αντίγραφα του βιβλίου πρακτικών του τεχνικού ασφάλειας και να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται και θωρακίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν θα δεχτούμε καμία επιπλέον καθυστέρηση σε αυτά τα ζητήματα.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας

Μακράκης Γ. Τηλιγάδας Κ.