Την Τρίτη 13/12 Συμμετέχουμε μαζικά, Συσπειρωνόμαστε, Δυναμώνουμε, Ψηφίζουμε υποψηφίους της ΑΣΚ ΟΤΑ για τα ΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚ ΟΤΑ για τις εκλογές στα ΥΣ: