“ΑΛΑΛΟΥΜ” στον ΟΑΕΔ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.:

Τον Ιούλιο του 2022 εστάλη από τον Διοικητή, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ προς τους συναδέλφους που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις, να αποφασίσουν, εάν θέλουν να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4764/2020, να παραιτηθούν, και μάλιστα εντός 15 ημερών, από τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που τους επιδικάζουν δεδουλευμένα.

Μετά την παρέμβαση της Ομοσπονδίας και της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αρχές Αυγούστου 2022, η Διοίκηση συμφώνησε να μην ισχύσει το τελεσίγραφο των 15 ημερών και ότι το θέμα πάει για το τέλος του 2022.

Στην πρόσφατη συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές (21/11/2022), συνομολογήσαμε και αποδέχθηκε η Διοίκηση ότι δεν υπάρχει προθεσμία στην εφαρμογή του νόμου.

Ωστόσο, την Παρασκευή, 25/11, εστάλη ανυπόγραφη και χωρίς πρωτόκολλο επιστολή προς τους συναδέλφους που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις, στην οποία αφενός ορίζεται προθεσμία να αποφασίσουν έως 5/12 και αφετέρου ζητείται από τους συναδέλφους που έχουν λάβει χρήματα σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων να τα επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη επιστολή παραβιάζει βασικούς κανόνες δεοντολογίας, νομικής και ηθικής. Καταρχάς δεν υπάρχει δημόσιο έγγραφο χωρίς πρωτόκολλο και χωρίς υπογραφή. Κατά δεύτερον, στη συνάντηση της 25/11, που ήταν παρόντες όλοι, διοικητής και υποδιοικητές, συμφωνήθηκε ότι δεν υπάρχει προθεσμία.

Ζητήσαμε άμεσα σήμερα συνάντηση με το γραφείο Διοικητή, όπου ενημερωθήκαμε επίσημα ότι δεν ισχύει η επιστολή της Παρασκευής!!!

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ζητάμε να ενημερωθούν ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ και ΕΠΙΣΗΜΩΣ από τη Διοίκηση οι συνάδελφοι που τους αφορά το θέμα και να αποκατασταθεί η αλήθεια, περί της μη ισχύος της επιστολής που έλαβαν, ευχόμενοι να μην έχει προβεί, στο μεσοδιάστημα, κανένας συνάδελφος σε εκτέλεση των υποδείξεων της ανώνυμης, αλλά μέσω επισήμου διαύλου διακινούμενη, επιστολής.

Ποιος και για ποιο λόγο, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, έπραξε αυτοβούλως και παρά τα ρητώς συμφωνηθέντα ενώπιον όλης της Διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων;

Ζητούμε την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και την οριστική εργασιακή αποκατάσταση των συναδέλφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις.

Ζητούμε σοβαρότητα και λογική από τη Διοίκηση.

Όχι άλλα παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων.

Για το ΔΣ

ο Πρόεδρος ο Γ.Γραμματέας

Μακράκης Γ. Τηλιγάδας Κ.