«Οικονομικές Θεωρίες και Πολιτικές Ιδεολογίες» του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 6o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Οικονομικές Θεωρίες και Πολιτικές Ιδεολογίες» του 6ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πολιτική Οικονομία» με εισηγητή τον Γιώργο Αργείτη, Επιστημονικό Διευθυντή ΙΝΕ ΓΣΕΕ και Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://bit.ly/3XcseJA

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».

<img src="https://scontent.fath3-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315955771_3260906410797149_4978790734042690630_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cfytFGCbXssAX80ZImp&_nc_ht=scontent.fath3-4.fna&oh=00_AfCudU5rbmclcbolSbi8aUmAybaqvjbUhHr2B_FxaEahIw&oe=637E5BB6" alt="May be an image of text that says 'Θεματικά Ηλεκτρονικό Εργαστήρια Ενημερωτικό Δελτίο Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Οικονομικές Θεωρίες και Πολιτικές Ιδεολογίες Γιώργος Αργείτης Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. ΕπιχειρησιακόΠρόγ ΕυρωπαϊκήΈνωση Πράξη <