Η ΠΟΕ ΔΟΥ καταγγέλλει την πρόταση απόσπασης των 4 συναδέλφων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων στη ΔΟΥ Πρέβεζας – Στήριξη στάσης εργασίας από ΑΔΕΔΥ

ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

Καταγγέλλουμε την πρόταση απόσπασης των 4 συναδέλφων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων στη ΔΟΥ Πρέβεζας και ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ακύρωση της έγκρισής της επί της από 24.10.2022 σχετικής γνωμοδότησης του Β’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Οι λόγοι που ζητάμε αυτή την ακύρωση είναι:
1. Δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (προκήρυξη διαγωνισμού – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) όπως προβλέπεται από το Άρθρο 9 «Διαδικασία κινητικότητας υπαλλήλων σε Θέσεις Εργασίας» της από
31/05/2021 Απόφασής σας, με Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021 και Αριθ. ΦΕΚ: 2316/Β’/01-06-2021 & 2385/Β’/07-06-2021 και τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)». Δεν αποκλείστηκε έτσι η πιθανότητα να υπάρχουν συνάδελφοι από γειτονικούς νομούς αλλά και από όλη την επικράτεια που να θέλουν να αποσπαστούν ή να μετατεθούν οικειοθελώς στη ΔΟΥ Πρέβεζας.
2. Ο υπαρκτός κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο καθώς το χρονικό διάστημα που απομένει είναι πρακτικά ελάχιστο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται κίνδυνος παραγραφής και για υποθέσεις της ΔΟΥ Ιωαννίνων. Είναι απολύτως αδύνατο οι μετακινηθέντες υπάλληλοι να προβούν σε τακτικούς ελέγχους μέχρι την 31/12/2022, λόγω των γνωστών προθεσμιών που ισχύουν κατά την ελεγκτική διαδικασία. Και βέβαια η ευθύνη για την πιθανή παραγραφή των υποθέσεων δεν βαρύνει τους ελεγκτές.
3. Οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι επείγουσες εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν λήφθηκαν υπ’ όψη όλο το προηγούμενο διάστημα, δημιουργώντας σήμερα αυτό το αδιέξοδο στη ΔΟΥ Πρέβεζας, το οποίο δεν λύνεται με τις αποσπάσεις αυτές. Οι χρόνιες ελλείψεις
προσωπικού στις ΔΟΥ, για τις οποίες είναι ενήμερη η Διοίκηση της ΑΑΔΕ, δεν επιλύονται με τέτοιου είδους αποσπάσεις . Για το λόγο αυτό το αίτημα της ΠΟΕ-ΔΟΥ για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. ΖΗΤΟΥΜΕ την ΑΜΕΣΗ στελέχωση
των Υπηρεσιών μας με επαρκές και μόνιμο προσωπικό και καταδικάζουμε τη συστηματική απαξίωση των ΔΟΥ.
4. Δεν ρωτήθηκαν και δεν συναίνεσαν οι συνάδελφοι σε μια τόσο σημαντική αλλαγή της υπηρεσιακής τους κατάστασης και κατ’ επέκταση ολόκληρης της ζωής τους. Οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν μπαλάκι για την κάλυψη των αστοχιών της Διοίκησης

Η ΠΟΕ ΔΟY:
• στηρίζει τη Στάση Εργασίας τη Δευτέρα 7.11.2022 του Συλλόγου Ιωαννίνων και καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν καθολικά στη Στάση Εργασίας.
• καλεί τους συναδέλφους σε ΜΑΖΙΚΗ συμμετοχή στη Γενική Απεργία της Τετάρτης 9.11.22, προκειμένου – εκτός των άλλων διεκδικήσεων – να αναδείξουμε και να καταδικάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της ΑΑΔΕ.
Την ίδια ώρα, η Εκτελεστική Επιτροπή και συνδικαλιστικά στελέχη θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στην Καρ. Σερβίας, απαιτώντας από τον Διοικητή την ακύρωση των μετακινήσεων των συναδέλφων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Παράλληλα και η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωση της στηρίζει τη στάση εργασίας των εργαζομένων στη ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την από 31/10/2022 απόφαση του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ιωαννίνων, καθώς και την από 04/11/2022 ανακοίνωση του Συλλόγου των εργαζομένων στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, στηρίζει τη στάση εργασίας που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14.00 και ζητά τη μη υλοποίηση της πρότασης της πλειοψηφίας του
Β΄ Υπηρεσιακού Συμβούλιου για μετακίνηση 4 συναδέλφων από τα Ιωάννινα στην Πρέβεζα.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Συλλόγου, παρόλο που οι υπηρεσιακές ανάγκες στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων είναι επείγουσες εδώ πολύ καιρό, δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών (προκήρυξη διαγωνισμού – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και οι μετακινούμενοι υπάλληλοι δε ρωτήθηκαν και δεν συναίνεσαν σε μια τόσο σημαντική αλλαγή της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Κατ’ επέκταση ο κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων παραμένει υπαρκτός καθώς το χρονικό διάστημα που απομένει είναι πρακτικά ελάχιστο ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται κίνδυνος παραγραφής για υποθέσεις της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων.

Με βάση τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να μην υπογράψει τις μετακινήσεις, οι οποίες δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης της ΔΟΥ Ιωαννίνων και να προχωρήσει τάχιστα στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με μόνιμες προσλήψεις.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Δελτίο Τύπου – Στήριξη της στάσης εργασίας των εργαζομένων στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων