Πόρισμα του ΣτΠ με θέμα: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών/ών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών και όχι το αντίστροφο.

Παρ’ όλα αυτά είναι πολλές οι οικογένειες και τα παιδιά που (και) την περασμένη σχολική χρονιά κλήθηκαν να εφεύρουν λύσεις, να επιδείξουν ανθεκτικότητα και να υπομείνουν δυσανάλογη πίεση επειδή δεν ήρθε καθόλου ή δεν τοποθετήθηκε εγκαίρως εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή/και επειδή δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση σχολικού νοσηλευτή.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν υπονομεύθηκε απλώς η σχέση των παιδιών με τη μαθησιακή διαδικασία αλλά επιπλέον μαθήτριες και μαθητές που δεν έλαβαν υποστήριξη, βίωσαν απόρριψη και αποκλεισμό στο χώρο του σχολείου, με επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες για την ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη, την ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων τους και κατά συνέπεια για την κοινωνική τους ένταξη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ασχοληθεί εκτενώς και επί σειρά ετών με τα προσκόμματα και σοβαρά ελλείμματα που παρατηρούνται στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ιδίως όσον αφορά στην παροχή των προβλεπόμενων μέτρων υποστήριξης της φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία (παράλληλη στήριξη, φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης και στήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή) και έχοντας δεχτεί ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναφορών για τα θέματα αυτά κατά το σχολικό έτος 2021-22, δημοσίευσε εδώ https://bit.ly/3RJgmMa πόρισμα με στόχο την ανάδειξη των υφιστάμενων δυσλειτουργιών και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

May be an image of text that says 'ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ANLAPIHTH ΑΡΧΗ Δικαιώμστα του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο παρ. 5 ΘΕΜΑ Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες'