ΥΠΕΣ: Πρόγραμμα εκπαίδευσης 315 δημοσίων υπαλλήλων για επιτελικά στελέχη -Προβλέπεται αύξηση μισθού (προκήρυξη)

Την υλοποίηση από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών», παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Το συγεκριμένο Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το ΙΝΕΠ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με την υποστήριξη της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public –INSP, πρώην École National d’ Administration-ΕΝΑ).

Σκοπός του προγράμματος, όπως ξεκαθάρισε και ο υπουργός Εσωτερικών είναι η κάλυψη θέσεων του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, όπως αυτές συστάθηκαν με το π.δ. 73/2021 (ΦΕΚ 167/Α’/14-9-22) στις υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, από αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πληρούν τις απαιτούμενες από τον νόμο και την ως άνω Υπουργική Απόφαση προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, θα καλυφθούν τριακόσιες δεκαπέντε (315) θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, εκ των οποίων οι εκατόν εβδομήντα πέντε (175) απευθύνονται σε υπαλλήλους-αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ και οι εκατόν σαράντα (140) σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Τα στελέχη που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα καλύψουν επιτελικές θέσεις στο δημόσιο τομέα και θα έχουν και αύξηση μισθού, όπως σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι υποψήφιοι, κατά την υποβολή της αίτησης για τη συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα, υποβάλλουν δήλωση επιλογής-προτίμησης Τμήματος Ειδικότητας, για το οποίο πληρούνται οι κατά περίπτωση ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής και το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά την Ειδική Φάση Σπουδών.

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Δείτε την προκήρυξη:

πηγή: aftodioikisi.gr