Δικαίωση συμβασιούχων και στο Δήμο Κηφισιάς

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρείς συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα ο πρώτος εξ αυτών με την ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών ο δεύτερος εξ αυτών με την ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικών και ο τρίτος εξ αυτών με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδόμων.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Κηφισιάς να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2023.

πηγή: aftodioikisi.gr