Δικαστική δικαίωση εργαζομένων καθαριότητας

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας / Συνοδών Απορριμματοφόρου.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Αγίας Παρασκευής να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας τους τον μισθό τους. Το θέμα της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους θα συζητηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2023.

πηγή: thepressproject.gr