Εξαήμερη εργασία με τη σφραγίδα της κυβέρνησης…

Τι κι αν ο ΠΘ μας έλεγε προχθές από το βήμα της Βουλής ότι κόπτεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων και ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι «το δίκιο του εργάτη»… Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι με το καλημέρα η κυβέρνηση της ΝΔ κατάργησε μια σειρά εργατικών δικαιωμάτων, όπως και τώρα με την παρούσα εγκύκλιο που φέρει τη αποκλειστικά τη σφραγίδα της κυβέρνησης δίδεται η «δυνατότητα» για 6μερη απασχόληση δηλαδή στην ουσία πρόκειται για περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας… Πρόκειται για ωμή παρέμβαση του Υπ. Εργασίας καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες Κλαδικές Συμβάσεις..

Διαβάζουμε το σχετικό άρθρο:

Τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας να ζητήσουν 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία αντί για 5νθήμερη, με 40 ώρες την εβδομάδα δίνει εγκύκλιος της γενικής γραμματέας Άννας Στρατινάκη.

Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο που αφορά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021 – 2023 δύναται ο εργαζόμενος να ζητήσει με αίτησή του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τον επιμερισμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως σε έξι (6) ημέρες αντί για πέντε (5), για προσωπικούς ή και για οικογενειακούς λόγους, μέχρι και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας του.

Το ως άνω αίτημα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα εγκρίνεται (ή θα απορρίπτεται) από τον εργοδότη.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επιστιτισμού -Τουρισμού, η οποία και ξεκινάει επαφές με φορείς ζητώντας την απόσυρση της Εγκυκλίου.

Ο εργατολόγος δικηγόρος Γιάννης Καρούζος υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή που το λέει η εγκύκλιος ενώ η ΣΣΕ δεν το προέβλεπε, ανοίγει την κερκόπορτα στην κατάργηση της πενθήμερης απασχόλησης, όπου αυτό προβλέπεται από ΣΣΕ, με την επίκληση ότι είναι ευνοϊκότερη ρύθμιση αν το ζητήσει ο εργαζόμενος και μάλιστα για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους , όπως αναφέρει.

«Είναι αστεία όμως η επίκληση ως ευνοϊκότερης ρύθμισης του 6 ήμερου έναντι του καθιερωμένου ιστορικά πενθήμερου . Οι κοινωνικοί εταίροι που υπέγραψαν τη ΣΣΕ δεν το ήθελαν, δεν μπορεί να τους προτρέπει το υπουργείο με σοφιστείες αυτού του τύπου με αποτέλεσμα να ατονούν ή να ελαστικοποιούνται οι ΣΣΕ».

Στη νέα ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας , τα οποία (καταστήματα) κατατάσσονται σε δύο (2) ευρείες κατηγορίες: στα καταστήματα της περίπτωσης i (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, οβελιστήρια, κτλ) και στα καταστήματα της περίπτωσης ii (καφενεία, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, καφεζαχαροπλαστεία, κτλ).

Με την κήρυξη της ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής, κάθε επιχείρηση – εργοδότης του αυτού κλάδου οφείλει να εφαρμόσει το περιεχόμενο των μισθολογικών και άλλων ρυθμίσεών της στο σύνολο του προσωπικού που απασχολεί, δηλαδή σε κάθε ατομική σύμβαση-σχέση εργασίας, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό απασχολείται σε μία εκ των εκεί αναφερομένων ειδικοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΣΣΕ κάθε είδους καθορίζουν κατώτατα όρια αποδοχών και λοιπών όρων εργασίας για τους εργαζόμενους και εργοδότες που αφορούν, χωρίς να αποκλείεται, σύμφωνα με την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η συμφωνία με ατομική σύμβαση υψηλότερων συνολικών αποδοχών ή ευνοϊκότερων, κατά περίπτωση, λοιπών ρυθμίσεων .

Κατά συνέπεια, όπως σε κάθε περίπτωση αμφίπλευρης δέσμευσης από ισχύουσα συλλογική ρύθμιση εργασίας, η επιχείρηση – εργοδότης θα προχωρήσει, για κάθε εργαζόμενο, σε υπολογισμό του συνόλου των (οφειλομένων) μηνιαίων τακτικών αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το βασικό μισθό της ΣΣΕ όσο και τυχόν επιμέρους επιδόματα, εκ των προβλεπομένων στη ΣΣΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που οι συμβληθείσες οργανώσεις προσδιόρισαν στο κείμενο της σύμβασής τους.

Ακολούθως, σε περίπτωση που οι έως τότε καταβαλλόμενες μηνιαίες τακτικές αποδοχές υπολείπονται των αποδοχών που προκύπτουν δυνάμει της εφαρμογής της υποχρεωτικής ΣΣΕ, αυτές οφείλουν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, ώστε να μην υπολείπονται των αποδοχών που προκύπτουν από τη ΣΣΕ.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς κατά το χρόνο σύναψης της συγκεκριμένης ΣΣΕ, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός υπολειπόταν των συμβατικών βασικών μισθών των επιμέρους ειδικοτήτων, ο συνολικός μισθός (βασικός και τυχόν επιδόματα) που προέκυπτε, βάσει της ΣΣΕ, υπερέβαινε τον, ισχύοντα τότε, κατώτατο μισθό.

Ωστόσο, έπειτα από τη διπλή εφετινή αύξηση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένοι βασικοί μισθοί ειδικοτήτων (π.χ. Μάγειρα γ΄ , μπουφετζή) να υπολείπονται του εν ισχύ νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθείται η ως άνω περιγραφόμενη μέθοδος υπολογισμού του συνόλου των (οφειλομένων) μηνιαίων τακτικών αποδοχών βάσει της ΣΣΕ (βασικός μισθός και τυχόν επιδόματα).

Εφόσον το προκύπτον συνολικό ποσό εξακολουθεί να υπολείπεται του εν ισχύ νομοθετημένου κατώτατου (π.χ. σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για την καταβολή επιμέρους επιδομάτων), τότε οι καταβαλλόμενες μηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν θα πρέπει να υπολείπονται αυτού, αλλά να αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.5.2022, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38866/21.4.2022 Υ.Α. (Β΄ 2030), έχουν ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 713,00 €.

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 31,85 €.

πηγή: dikaiologitika.gr/