Μείζον θεσμικό ατόπημα στη Δικαιοσύνη: Καταργούν την επετηρίδα στις προαγωγές των Αρεοπαγιτών

Σε μείζον θεσμικό ατόπημα στη Δικαιοσύνη προχωρά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων, καθώς για πρώτη φορά «παρακάμπτεται η επετηρίδα» στις προαγωγές των δικαστών στο βαθμό του Αρεοπαγίτη.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων, με τίτλο «παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», για πρώτη φορά στην ελληνική Δικαιοσύνη δίνεται η δυνατότητα «νόμιμης» παράκαμψης της σειράς της επετηρίδας», με βάση το άρθρο 89 παρ.8 και 9 του σχεδίου νόμου.

Κάτι που όπως καταγγέλλεται στην ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος της Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ, Βασιλική Θάνου και ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, Αρεοπαγίτης Χρήστος Κατσιάνης θα δημιουργήσει «διττό αρνητικό αποτέλεσμα». Από τη μια δηλαδή θα δημιουργείται «δικαιολογημένα» η εντύπωση για «κατά προτίμηση ευνοϊκές προαγωγές» προσώπων», καθώς θα μπορούν να «παρακάμπτουν» μεγάλο αριθμό «αρχαιοτέρων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα προσόντα για την προαγωγή τους στον Άρειο Πάγο». Από την άλλη κάθε χρόνο θα «δημιουργείται» μεγάλη αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης, διότι οι παραλειπόμενοι θα ασκούν προσφυγές, ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η Ένωση Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι πρόκειται για μείζον θεσμικό ατόπημα της κυβέρνησης  και έχει ήδη ενημερώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ έχει ζητήσει συνάντηση με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Θέμα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Αρκετές εκ των νέων διατάξεων κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν, όμως, και άλλες διατάξεις(π.χ. κατάργηση δικαστηρίων, επιθεώρηση Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών) και κυρίως οι δύο κατωτέρω αναφερόμενες, για τις οποίες εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας, διότι θεωρούμε ότι δεν συνεισφέρουν στη βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά αντίθετα προκαλούν ερωτηματικά.

1) Συγκεκριμένα, στο άρθρο 89 παρ.8 και 9 προβλέπεται, για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ότι, στο βαθμό του Αρεοπαγίτη, στον οποίον, σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον νομοθετικό καθεστώς, επιλέγονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, οι Δικαστές που κατέχουν τον βαθμό του Προέδρου Εφετών, δύνανται πλέον να επιλέγονται και Δικαστές με τον βαθμό του Εφέτη, με 7 χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό αυτό και με συνολική υπηρεσία 26 έτη. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τον βαθμό του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Μέχρι σήμερα, για την προαγωγή στον Άρειο Πάγο, ελαμβάνετο υπόψη, ως βάση, το ασφαλές και αντικειμενικό κριτήριο της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα, σε συνάρτηση, ασφαλώς, με τις εκθέσεις επιθεώρησης και με τυχόν πειθαρχικές ποινές ή έλλειψη εργατικότητας και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του κρινόμενου Δικαστικού Λειτουργού.

Με τη νέα διάταξη, στην πραγματικότητα δίνεται η δυνατότητα «νόμιμης» παράκαμψης της σειράς της επετηρίδας. Αυτό θα επιφέρει διττό αρνητικό αποτέλεσμα, διότι: α) θα δημιουργείται δικαιολογημένα η εντύπωση για «κατά προτίμηση ευνοϊκές προαγωγές» προσώπων, τα οποία, παρά την πολύ μικρότερη υπηρεσιακή εμπειρία τους, θα δύνανται να παρακάμπτουν μεγάλο αριθμό αρχαιοτέρων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα προσόντα για την προαγωγή τους στον Άρειο Πάγο, β) θα δημιουργείται, κάθε χρόνο, μεγάλη αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης, διότι οι παραλειπόμενοι θα ασκούν προσφυγές, ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία έτσι θα εκδικάζει δεκάδες προσφυγές, με πιθανότητα, οι περισσότερες εξ’ αυτών να γίνονται αποδεκτές, εάν ο προσφεύγων διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την προαγωγή του.

Επισημαίνεται, ότι, μετά την αδικαιολόγητα υπερβολική αύξηση, κατά το έτος 2019, του αριθμού των Προέδρων Εφετών, κατά ογδόντα έξι (86) θέσεις, ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών ανέρχεται σε διακόσιες μία (201). Δηλαδή ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός, πολλαπλάσιος εκείνου, των κενών θέσεων που προκύπτουν, κάθε χρόνο, προς προαγωγή (κατά μέσον όρο 15 έως 20 θέσεις Αρεοπαγιτών και 4 έως 7 θέσεις Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου). Επομένως, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να προκύψει έλλειψη ικανών (και εμπείρων) Προέδρων Εφετών, πολλοί εκ των οποίων, μάλιστα, είναι αρκετά νέοι σε ηλικία και έχουν προοπτική παραμονής ικανού χρόνου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει το επιχείρημα της αιτιολογικής έκθεσης ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων που προκύπτουν, λόγω μικρού αριθμού των κρινομένων Προέδρων Εφετών, ούτε ότι όλοι οι κρινόμενοι είναι μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν χρονικό περιθώριο, για την άσκηση των καθηκόντων τους. Το ίδιο ισχύει ,κατ’ αναλογία των θέσεων και για τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Υπογραμμίζουμε ότι τη ρητή αντίθεσή της στην εν λόγω διάταξη εξέφρασε και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2022.

Ζητούμε την εξάλειψη της διάταξης των παραγρ. 8 και 9 του άρθρου 89 του Σχεδίου Νόμου και τη διατήρηση της ισχύουσας διάταξης ,σχετικά με τις προαγωγές στις θέσεις των Αρεοπαγιτών και Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου.

2) Στο άρθρο 59 παρ.3, αυξάνεται υπερβολικά  (διπλασιάζεται) ο αριθμός των υποψηφίων, για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη ,η επιλογή στις θέσεις αυτές, από το Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται μεταξύ των 10 αρχαιοτέρων Δικαστικών Λειτουργών που έχουν τα τυπικά προσόντα (αντί των 6, που ισχύει σήμερα), όταν η προς πλήρωση θέση είναι μία και για κάθε επί πλέον θέση, ο αριθμός των υποψηφίων αυξάνεται κατά 4 (αντί 2, που ισχύει σήμερα). Με την υπερβολική αυτή διεύρυνση, δίνεται η δυνατότητα διείσδυσης σε βάθος της επετηρίδας,  με παράκαμψη μεγάλου αριθμού αρχαιοτέρων Δικαστών ή Εισαγγελέων.

Ζητούμε την διατήρηση της ισχύουσας διάταξης».

ΠΗΓΗ: https://www.documentonews.gr/