Μπόνους αντί αυξήσεων στο Δημόσιο

Την ώρα που ο πληθωρισμός χτυπά ρεκόρ 28ετίας και ο ονομαστικός μισθός των Δημοσίων υπαλλήλων συρρικνώνεται περαιτέρω μετά την παρατεταμένη κρίση του 2010, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να προχωρήσει σε μισθολογική εξισορρόπηση με αύξηση των μηνιαιών αποδοχών, φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που δίνει μπόνους αποδοτικότητας, επιτείνοντας τον δυισμό στους κόλπους των δημοσίων υπαλλήλων.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι στον ΕΦΚΑ τοποθετούνται διευθυντικά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, όπως προβλέπεται στο νόμο Χατζηδάκη και στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τοποθετούνται σε διευθυντικές θέσεις μετακλητοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στους κύκλους των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει έντονη ανησυχία ότι «η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και η απόδοση του σχετικού μπόνους αποδοτικότητας να σχετίζεται με στενά κομματικά κριτήρια», όπως λένε χαρακτηριστικά στην ΑΥΓΗ.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το οποίο η δημόσια διαβούλευση λήγει την 24η Μαΐου 2022 προβλέπεται, λοιπόν, ότι η αξιολόγηση αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίων, των Δήμων και Περιφερειών και των αυτοδιοικητικών οργάνων (ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ), των ΝΠΔΔ, των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης υπάγονται οι ιατροί και οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, που υπάγονται σε άλλο σύστημα αξιολόγησης.

Το χρονοδιάγραμμα της στοχοθεσίας

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπεται χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία καθορισμού και αναθεώρησης στόχων. Έτσι, την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους ορίζονται οι στόχοι και οι δράσεις των υπουργείων, που ενσωματώνονται σε όλες τις οργανικές μονάδες. Έως την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους εκδίδεται υπουργική απόφαση για την κατανομή των επιπρόσθετων στόχων, που πρέπει να επιτύχουν οι υπηρεσίες των υπουργείων για το επόμενο έτος.

Για κάθε οργανική μονάδα ορίζονται ελάχιστοι στόχοι, που σχετίζονται με: α) παρεχόμενες υπηρεσίες της οργανικής μονάδας, β) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της οργανικής μονάδας και γ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας. «Οι στόχοι μπορούν να αναθεωρηθούν μόνο μία (1) φορά εντός του έτους αναφοράς, τον μήνα Μάιο, κατόπιν συζήτησης για την επισκόπηση της προόδου», αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Η δε αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους γίνεται σε τρεις φάσεις μέσα στο έτος και μπορούν εντός 10 ημερών να κάνουν ένσταση από την γνωστοποίηση της αξιολόγησης με βαθμολόγηση από το 1 έως το 5, όπου 5 είναι «άριστα».

Μπόνους αντί αυξήσεων

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών εισάγεται το μπόνους αποδοτικότητας ως σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων. Ορίζεται, λοιπόν, ότι η συνολική ετήσια δαπάνη  για το μπόνους αποδοτικότητας θα αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ, που θα επιμερίζεται στους δημοσίους υπαλλήλους, που θα παίρνουν υψηλό βαθμό αξιολόγησης, που είναι το 5. Το μπόνους δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Μπόνους και στους δικαστικούς υπαλλήλους

Επίσης, στο σύστημα ανταμοιβής υπαλλήλων υπάγονται και όσοι δημόσιοι υπάλληλοι  που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Το συνολικό ετήσιο μπόνους θα ανέρχεται τα 10 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται στους υπαλλήλους και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Τέλος, προβλέπεται προσωρινό σύστημα ανταμοιβής για τους δικαστικούς υπαλλήλους για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». «Η ανταμοιβή αυτή μπορεί να καταβάλλεται από την 1η.1.2023 μέχρι την 31.12.2025 και η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 11 εκατ. ευρώ», αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΗΓΗ: ilektrav.gr