«Κρίσεις» Στελεχών Εκπαίδευσης: Μαζική προσφυγή 50 εκπαιδευτικών στο ΣτΕ κατά του νόμου «Κεραμέως»- Εκδικάζεται στις 19 Μαΐου

Διαβάζουμε ρεπορτάζ του esos:

Μαζική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατέθεσαν 50 υποψήφια στελέχη  Εκπαίδευσης, ζητώντας την ακύρωσης των προφορικών εξετάσεων στην ξένη γλώσσα.

Η συζήτηση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου.

Ο δικηγόρος- καθηγητής Πανεπιστημίου  που ανέλαβε την υπόθεση, πριν τη προσφυγή στο ΣτΕ είχε καταθέσει υπόμνημα στο υπουργείο  Παιδείας , ζητώντας την ανάκληση της συγκεκριμένης διάταξης για τις υποχρεωτικότητα εξέτασης στην ξένη γλώσσα για όσους υποψηφίους προσκόμισαν τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μέχρι σήμερα δεν έλαβε απάντηση από το υπουργείο.

Οι συγκεκριμένοι «50»  μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας καταθέτου και την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση;

«»Συνημμένα με την υποβολή της αίτησης μου, την επιφύλαξη δικαιώματος σε σχέση με το ζήτημα της προφορικής εξέτασης και της μη πλήρους /προσήκουσας αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου
μου.Περί του ζητήματος αυτού έχω ασκήσει από κοινού με άλλους συναδέλφους την με ΑΚ … αίτηση ακυρώσεως, η οποία και εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.»»

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφεύογοντες   θα παραστούν στο Συμβούλιο εξέτασης της ξένης γλώσσας αλλά    θα αρνηθούν    την εξέταση, όχι επειδή φοβάμαι, αλλά είναι θέμα αρχής!!

Ποιοι θα εξετάσουν τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης στη ξένη γλώσσα για τους τίτλους σπουδών από το εξωτερικό

Ορίστηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως οι   εξεταστές ξένης γλώσσας,   προκειμένου να εξετάσουν προφορικά τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης   κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης ενώπιον των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής, ως εξής:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΠΘ)

2. ΑΓΑΘΑΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΠΘ)

3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

4. ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΕΛΟΣ ΕΕΠ ΕΚΠΑ)

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. ΜΠΑΛΑΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)
2. ΜΠΛΟΥΜΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

2. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΠΘ)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

2. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΕΚΠΑ)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΠΑΝΕΒ ΓΚΕΝΤΣΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ADRIANA – GABRIELLA NUTU

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

YELENA ANDREICENKO

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

JANDA VAN LINDEN

Συνολικά 106  υποψήφιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης σε σύνολο 599 θα περάσουν από τη «βάσανο» των προφορικών  εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής.

Πρόκειται για τους υποψήφιους  Διευθυντές Εκπαίδευσης , οι οποιοι προσκόμισαν  πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών , καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν.

Ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ο αριθμός των εξεταζόμενων έχει ως εξής:

ΠΔΕ                    Δευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια

    Αττική                           11                4
    Στερεά Ελλάδα              5               7            
    Β. Αιγαίο                         9               1
     Κρήτη                            3               1
     Ν. Αιγαίο                       2               3
    Πελοπόννησος             3               1
    Δυτ. Ελλάδα                 1               2
     Ήπειρος                       2               5
    Θεσσαλία                     5               5
    Ιονίων Νήσων              4              2
    Αν. Μακ. Θράκης        4              4
    Δυτι.Μακεδονίας       4               1
    Κεντρ.Μακεδονίας    8               9

Ειδικότερα

Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών , καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, , εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής.

Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής  και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής .

Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για:

α) τους τίτλους σπουδών και

β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου.