Υποτροφίες ΙΚΥ: Παρέμβαση του Συνήγορου του πολίτη για διακρίσεις

Διαβάζουμε σε ΡΕΠΟΡΤΑΖ του ESOS:

Την παρέμβαση τους Συνήγορου του πολίτη οπροκάλεσε καταγγελία υποψήφιας για τις φετινές υποτροφίες του ΙΚΥ και για τα κριτήρια αξιολόγησης που αποκλείουν όλους τους φοιτητές που έρχονται από τα ΕΠΑΛ .

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων το ΙΚΥ έχει υπολογίσει μόνο τα μόρια εισαγωγής στις σχολές έχοντας δώσει προβάδισμα στα ΓΕΛ.

Αυτό σημαίνει πως αφήνουν εκτός και όλους τ@ς μουσουλμάνους   φοιτητές μας γιατί τους  έχουν εντάξει όλους πλην των ΓΕΛ σε μία «ειδική κατηγορία»

Ακολουθεί η παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη προς τον πρόεδρο του ΙΚΥ Μ. Κουτσιλιέρη:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της κατά το Σύνταγμα και τον ν.3094/2003 διαμεσολαβητικής αρμοδιότητάς του, εξετάζει τη με αριθμό υπόθεσης 316518 αναφορά, την οποία υπέβαλε στην Αρχή η κα …, τριτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

Με την ως άνω αναφορά της προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η κα .. επισημαίνει ότι η υπ ́αριθ. πρωτ. 862/24.01.2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αυτή διαλαμβάνει στο υπό στοιχείο Δ ́ Κεφάλαιό της υπό τον τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ» σχετικά με τον «Συντελεστή (Δ3) κριτηρίων αξιολόγησης βάσει μορίων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (1 ή 1,2 ή 1,5)», θέτει – αναιτίως και με τρόπο απρόσφορο σε σχέση προς τον σκοπό που οφείλει να υπηρετεί – σε έντονα μειονεκτική θέση, παραλείποντάς τους από τη σχετική μοριοδότηση, όσους εκ των ενδιαφερομένων προπτυχιακών φοιτητών εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταλαμβάνοντας σε αυτήν ειδικά προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, είτε ως απόφοιτοι ΕΠΑΛ, όπως η ίδια η κα .., είτε ως απόφοιτοι σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η από 18.04.2022 ένσταση (αρ. αίτησης 1717.2) της κας …. προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ως βάσιμες τις ανωτέρω αιτιάσεις της κας…σε ό,τι αφορά την εξαίρεση των συγκεκριμένων αυτών κατηγοριών υποψηφίων υποτρόφων από την αξιολόγηση βάσει μορίων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις, η οποία ισχύει γενικά για τους λοιπούς υποψηφίους, πολλώ μάλλον όταν η σε βάρος τους διάκριση, με κριτήριο τον φορέα ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους, δεν περιορίζεται στο πρώτο, μετά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτος σπουδών, αλλά τους ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους απομειώνοντας τελικώς τη σημασία της ενδεχομένως πλήρως ικανοποιητικής πορείας ορισμένων εξ αυτών στη μακρά διάρκεια αυτών των σπουδών, όπως άλλωστε είναι και η ίδια η τριτοετής φοιτήτρια κα Β…με 8,96 μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της.

Υπό τα ως άνω δεδομένα, το συγκεκριμένο αυτό κριτήριο που εφαρμόζει το ΙΚΥ εμφανίζεται απρόσφορο προς τον υπηρετούμενο εν προκειμένω σκοπό, κατά το μέτρο που αυτός συνάπτεται με τη διαπιστωμένη επιμέλεια των προπτυχιακών φοιτητών στις σπουδές τους. Αλλά και κατά το μέτρο, όμως, που η χορήγηση των ίδιων υποτροφιών αποσκοπεί ταυτόχρονα στην οικονομική ενίσχυση ευπαθών, συνήθως εξαιτίας χαμηλού εισοδήματος, κοινωνικών ομάδων, ως οικογενειών βαρυνόμενων με το πολύπλευρο κόστος φοίτησης ενός ή περισσότερων μελών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το εν προκειμένω εφαρμοζόμενο κριτήριο εμφανίζεται ομοίως απρόσφορο, αφού απολήγει στην αποδυνάμωση υποψηφίων όπως οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, που κατά την κοινή πείρα συνήθως ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Τέλος, προβληματισμό προκαλεί στην Αρχή και η έλλειψη περαιτέρω διαβάθμισης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ίδιου, συναπτόμενου προς τη βαθμολογία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κριτηρίου στους λοιπούς προπτυχιακούς φοιτητές, κατά το μέτρο που η έστω και κατά ένα μόριο υστέρηση από τη βάση των 18000 μορίων εξομοιώνει κατ ́αποτέλεσμα τον υποψήφιο, σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση της υποψηφιότητάς του για υποτροφία, προς τον συνυποψήφιό του των μόλις 15.000 μορίων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημάνσεών του, ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, να εκθέσετε εγγράφως και διεξοδικώς τις απόψεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών επ ́αυτών εντός τριάντα ημερών από την αποστολή του παρόντος εγγράφου, τόσο σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την από 18.04.2022 ένσταση της κας …, όσο και γενικότερα σχετικά με την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σας στην κατεύθυνση αυτών των επισημάνσεων της Αρχής με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στην όλη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω υποτροφιών στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση.

πηγή: esos.gr