Δημόσιο: Ένα υποχρεωτικό rapid test την εβδομάδα σε υπαλλήλους (ΦΕΚ)

Τροποποιείται η σχετική ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 23985/2022 για το μέτρο διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου, υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021, όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου/υπαλλήλου, υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, είτε πρόκειται για πενθήμερη είτε για εξαήμερη εργασία, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.