Δημόσιο: Τι ισχύει για άδειες νόσησης τέκνου από κορωνοϊό (77η εγκύκλιος)

Νέα εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, την 77η στη σειρά εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία μέσα προβλέπεται και τι ισχύει για την άδεια λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό.

Ειδικότερα για την «ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ COVID-19» στην εγκύκλιο σημειώνεται:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν.4682/2020, και προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου των οποίων τα τέκνα νοσούν με COVID- 19.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 προβλέπεται ότι η παρ. 1 ίσχυε έως 15/4/2022, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για παράταση ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, οπότε και οι προβλεπόμενες στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου διευκολύνσεις, δεν χορηγούνται από 16.4.2022.