Έρχονται αλλαγές στις ευρωεκλογές του 2024;

Η αγωνία για την απομάκρυνση από το κοινό ευρωπαϊκό όραμα τίθεται ξανά στο ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, οι ευρωβουλευτές έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς τις εκλογές του 2024 πρότειναν να οριστεί κοινή ημέρα διεξαγωγής τους την 9η Μαΐου, όπως και εκλογή του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου από τη βάση. Παράλληλα, πρότειναν μέτρα για μεγαλύτερη εμπλοκή των νέων πολιτών και των γυναικών, οι οποίες υποεκπροσωπούνται.

Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, οι ευρωβουλευτές πρότειναν κάθε ψηφοφόρος να έχει δύο ψήφους: μία για την εκλογή υποψηφίων από τις εθνικές εκλογικές περιφέρειες και μία σε μια πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, από την οποία θα εκλέγονται 28 επιπλέον ευρωβουλευτές. Με βάση αυτή την πρόταση, για να εξασφαλιστεί η ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση στα υπερεθνικά αυτά ψηφοδέλτια, οι ευρωβουλευτές πρότειναν «τα κράτη μέλη θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού τους».

Ακολούθως, «στα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια θα συμμετέχουν υποψήφιοι που θα προέρχονται αναλογικά από τις τρεις αυτές κατηγορίες χωρών. Τα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια θα πρέπει να υποβάλλονται από ευρωπαϊκές εκλογικές οντότητες, όπως συνασπισμούς εθνικών πολιτικών κομμάτων, εθνικές ενώσεις ψηφοφόρων ή ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα», πρότειναν οι ευρωβουλευτές.

 Παράλληλα, υπερψηφίστηκε η πρόταση με την οποία θα ορισθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για όλους τους Ευρωπαίους ηλικίας 18 ετών και άνω. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές πρότειναν να οριστεί ως υποχρεωτικό κατώτατο εκλογικό όριο 3,5% για τις εκλογικές περιφέρειες με 60 ή περισσότερες έδρες. Επίσης, πρότειναν ισότιμη πρόσβαση στις εκλογές για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και δυνατότητα επιστολικής ψήφου.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές πρότειναν την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τους πολίτες των κρατών μελών και όχι από τους αντιπροσώπους τους στο ευρωκοινοβούλιο. Για την εκλογή από την βάση, οι ευρωβουλευτές πρότειναν ένα σύστημα «κορυφαίων υποψηφίων» μέσω των πανευρωπαϊκών ψηφοδελτίων με ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές πρότειναν την δυνατότητα επιστολικής ψήφου σε όλα τα κράτη μέλη, κοινό κατώτατο εκλογικό όριο και δικαίωμα του εκλέγεσθαι από τα 18 έτη. Τέλος, με άξονα την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στα έδρανα του ευρωκοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές πρότειναν να εισαχθούν συστήματα εναλλαγής ανδρών και γυναικών υποψηφίων ή ποσοστώσεις στα ψηφοδέλτια.

πηγή: ilektrav.gr – by ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ