Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α : Τo Πρόγραμμα Εργασιών του 48ου Τακτικού Συνεδρίου

Ανακοινώθηκε από την Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α το επίσημο πρόγραμμα του 48ου Τακτικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ και θα ολοκληρωθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ με την εκλογή των οργάνων στην Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α και των Αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.ΔΥ. Υπενθυμίζεται  για άλλη μια φορά ότι πολλοί Σύλλογοι-Μέλη δεν έχουν στείλει στην Ομοσπονδία τα αναγκαία δικαιολογητικά (Πρακτικό Αρχαιρεσιών, Κατάσταση Ψηφισάντων και Βεβαίωση Δικαστικού) προκειμένου να ελεγχθούν και να νομιμοποιηθούν έγκαιρα οι Αντιπρόσωποί-Σύνεδροι τους. Επίσης, η οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων-Μελών δεν έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Γι’ αυτό, πρέπει να τακτοποιηθούν ΑΜΕΣΑ οι Σύλλογοι, μιας και καμία σχετική διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του 48 ου Τακτικού Συνεδρίου. Τελευταία ημερομηνία Οικονομικής Τακτοποίησης των Συλλόγων-Μελών ορίζεται η ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 και μέχρι τις 4.00 το απόγευμα.