Πάτρα: Κινητοποίηση – παρέμβαση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ για την «Ημέρα καριέρας»

Παρέμβαση ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το νομοσχέδιο πραγματοποιήθηκε στις «Ημέρες καριέρας». Διανεμήθηκε υλικό ενημέρωσης για τις επικείμενες αλλαγές και η ανταπόκριση ήταν θετική.

Πηγή: the best