ΔΕΗ: Οι μέτοχοι θα επιλέγουν εκπρόσωπο εργαζομένων!

Μετά την ιδιωτικοποίηση, ανατροπές στο Δ.Σ. της ΔΕΗ ● Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ για να αποφασίσει μείωση των εκπροσώπων στο 11μελές διοικητικό συμβούλιο από 2 σε 1 ● Ν. Φωτόπουλος: «Ενα ακόμη πλήγμα στη φιλοσοφία της ΔΕΗ ως δημόσιας επιχείρησης».
Έναν εκπρόσωπο -αντί για δυο έως τώρα- θα έχουν οι εργαζόμενοι στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και μάλιστα αυτός θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Την απόφαση αυτή καλείται να λάβει σήμερα η Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο στο τραγικό σίριαλ μετατροπής της ΔΕΗ σε εταιρεία με πρωταρχικό στόχο τα χρηματιστηριακά κέρδη.

Υπενθυμίζεται ότι στο 11μελές Δ.Σ. της ΔΕΗ εδώ και πολλές δεκαετίες συμμετείχαν δυο εκπρόσωποι των εργαζομένων οι οποίοι εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία και χωρίς περιορισμούς ως προς τον κλάδο από τον οποίον προέρχονται και τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (24/2/2022), που θα αποτελεί και την εισήγηση προς την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επέρχονται σημαντικές αλλαγές:

■ Οι δυο εκπρόσωποι μειώνονται σε έναν. Πιθανολογείται ότι η θέση που μένει κενή θα δοθεί σε εκπρόσωπο των νέων μετόχων που εισήλθαν με την τελευταία ιδιωτικοποίηση.

■ Ο εκπρόσωπος θα εκλέγεται ουσιαστικά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μάλιστα στο εισηγητικό της απόφασης αναφέρεται ότι θα εκλέγεται από τη Γ.Σ. μέσα από κατάλογο προτεινομένων υποψήφιων, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στο όργανο που ονομάζεται Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων.

■ Μέσα στην παραπάνω διαδικασία θα λειτουργούν κριτήρια καταλληλότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα. Πιθανολογείται ότι θα ζητείται από τους υποψήφιους εκπροσώπους να έχουν συγκεκριμένα πτυχία και άλλες γνώσεις και αυτό θα αποκλείει πολλούς κλάδους εργαζομένων. Ως προς την καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων, αυτή μάλλον θα περιορίζεται να εκλέγει τη λίστα των προτεινομένων.

Ως «ένα ακόμη χτύπημα στην κουλτούρα και την φιλοσοφία της ΔΕΗ ως δημόσιας επιχείρησης» χαρακτήρισε την εισήγηση ο νυν εκπρόσωπος των εργαζομένων, Νίκος Φωτόπουλος, ο οποίος καταψήφισε το θέμα όταν ήρθε στο διοικητικό συμβούλιο, όπως έπραξε και ο προερχόμενος από τη ΔΑΚΕ Παντελής Καραλευτέρης.

«Μετά την απώλεια του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο και την εκχώρησή του στους ιδιώτες δεν εκπλήσσομαι για την εισήγηση που φέρατε για τη μείωση των εκπροσώπων των εργαζομένων από δυο σε έναν, αλλά και τα εμπόδια που μπαίνουν με βάση τα προσόντα που ζητάτε πρώτη φορά στην απρόσκοπτη έκφραση της βούλησης των εργαζομένων» ανέφερε σε εκείνη τη συνεδρίαση ο Ν. Φωτόπουλος: «Με την απώλεια του πλειοψηφικού πακέτου από τα χέρια του Δημοσίου διαγράφτηκε μια ιστορία, μια φιλοσοφία και μια κουλτούρα 71 ετών. Η ΔΕΗ, από επιχείρηση του ελληνικού λαού που σκοπό και στόχο είχε την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μετατράπηκε σε επιχείρηση των μετόχων της που σκοπό και στόχο έχει την εξυπηρέτηση των δικών τους πλέον συμφερόντων» πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Στη βάση όλων όσων έχω πει κατά τη φάση της εκχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου, οφείλω να πω ότι η απόφασή σας αυτή είναι απολύτως λαθεμένη και συνιστά περαιτέρω αποδυνάμωση των φωνών που ακόμα και σήμερα φωνάζουν “ρεύμα φτηνό, ΔΕΗ για το λαό”».

πηγή: εφσυν