ΟΣΜΕ: Αναστολή 24ΩΡΗΣ Απεργίας Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ – Ο.ΣΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Θ – Ο.ΣΥ